Chủ Động Cái Chết Để Tái Sinh Trong Một Kiếp Sống Tốt Đẹp Hơn

Chủ động cái chết để tái sinh trong một kiếp sống tốt đẹp hơn Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma Dịch giả: Hoang Phong Người đọc: Hùng Thanh, Kiều Hạnh, Kim Phượng, Thy Mai, Ngọc Mỹ, Nam Trung

Nội dung:

1. Lời Mở Đầu Và Ý Thức Về Cái Chết

2. Tự Giải Thoát Khỏi Sự Sợ Hãi

3. Chuẩn Bị Cho Cái Chết

4. Vượt Qua Những Chướng Ngại Cản Trở Một Cái Chết

5. Tạo Những Điều Kiện Thuận Lợi Vào Giờ Phúc Lâm Chung

6. Thiền Định Trong Khi Chết

7. Cấu Trúc Bên Trong

8. Ánh Sáng Trong Suốt Của Cái Chết

9. Phản Ứng Trong Giai Đoạn Chuyển Tiếp

10. Hướng Về Sự Tái Sinh Tích Cực

11. Phụ lục: Bố Cục Bài Thơ Và Tóm Lược Những Lời Khuyên

4.44 sao, trên tổng số 9 lượt đánh giá.
manager
Tác giả: manager

Bài viết liên quan