Kinh A Di Đà

    4.5 sao, trên tổng số 6 lượt đánh giá.

    Kinh A Di Đà là một bản toát yếu của Đại Vô Lượng Thọ Kinh , dịch từ Phạn bản qua Hán bản. Được giảng giải bởi nhiều thượng tọa khác nhau tiêu biểu là Thầy Thích Trí Thoát