Kinh Chú Đại Bi

    4.67 sao, trên tổng số 3 lượt đánh giá.

    Kinh Chú Đại Bi có thể giúp cứu khổ cứu nạn, giúp người niệm thoát được vô lượng tôi, hưởng vô lượng phúc, khi chết thì vãng sinh chốn Cực Lạc