Kinh Dược Sư

    4.57 sao, trên tổng số 7 lượt đánh giá.

    Kinh dược sư có nguồn gốc từ một vị Phật tên là Phật Dược Sư (tiếng Phạn: bhaiṣajyaguru; chữ Hán: 藥師佛; nghĩa là "vị Phật thầy thuốc"), còn gọi là Dược Sư Như Lai