Kinh Phật

  3.93 sao, trên tổng số 15 lượt đánh giá.

  Phatphap.me đã cập nhật gần như tất cả các bộ kinh phật, chữ hán, tiếng việt đều đầy đủ. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo một hệ sinh thái sịnh hoạt miễn phí tôn giáo cho quý tăng ni, phật tử, và những người có tâm.

  Kinh dược sư có nguồn gốc từ một vị Phật tên là Phật Dược Sư (tiếng Phạn: bhaiṣajyaguru; chữ Hán: 藥師佛; nghĩa là "vị Phật thầy thuốc"), còn gọi là Dược Sư Như Lai

  Kinh A Di Đà là một bản toát yếu của Đại Vô Lượng Thọ Kinh , dịch từ Phạn bản qua Hán bản. Được giảng giải bởi nhiều thượng tọa khác nhau tiêu biểu là Thầy Thích Trí Thoát

  Chúng tôi sẽ giải đáp khúc mắc tại sao nhiều người khuyên không nên tụng kinh Kim Cương Bát Nhã. Và kinh này được pháp sư Tịnh Không chủ giảng

  Theo kinh phật, Kinh sám hối trích từ Kinh Tụng Hằng Ngày – Tổng hợp 49 bài kinh căn bản của 2 truyền thống Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông, mời quý Phật tử theo dõi.

  Tụng xong kinh sám hối Hồng Danh các tội chướng đã làm, hoặc che giấu, hoặc không che giấu, đáng đoạ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, các đường ác khác, biên địa hạ tiện, và kẻ ác kiến, các nơi như vậy thảy, các tội chướng đã làm, nay đều xin sám hối.

  Muốn trút bỏ tội lỗi cho lòng được nhẹ nhàng, thư thái, thì tất nhiên chúng ta phải tìm phương pháp để trừ cho hết bụi bặm, tẩy trừ cho hết tội lỗi. Trong Đạo Phật, phương pháp tẩy trừ ấy gọi là sám hối. - Trích Kinh Sám Hối Nghiệp Chướng

  Kinh cầu an ngoài tác dụng cầu nguyện bình an cho gia đình, con cái còn có tác dụng cầu siêu cho linh hồn người mới mất, thai nhi

  Đọc kinh phổ môn có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với đời sống tâm linh của quý phật tử và người ngoại đạo, cùng phatphap.me giành 10 phút tìm hiểu nhé

  Đọc bài kinh cứu khổ cứu nạn hằng ngày giúp tâm hồn được an lạc, thư thái, giải tỏa phiền muộn. Cùng phatphap.me tìm hiểu nhé

  Tụng kinh địa tạng liên tục đúng cách có tác dụng hỗ trợ bà bầu an thai, giúp cho thai nhi mạnh khỏe. GIành 10 phút cùng phatphap.me tìm hiểu nhé