Nghe Tụng Trọn Bộ Kinh Địa Mẫu Chơn Nhơn Bản Gốc Dịch Giả Lê Công Đồng

Đọc Địa mẫu chân kinh có chữ hằng ngày giúp con người tu tâm tích đức, duy hướng thiện. Cùng tìm hiểu qua các lời chú giải nhé

Địa Mẫu Là Ai ?

Nguồn Gốc

Địa Mẫu vốn là con gái của ông Trời. Do sinh ra với một cơ thể đang phân hủy, bốc mùi hôi thối xấu xí vô cùng làm ai nhìn thấy cũng sợ hãi tránh xa bà. Quá buồn bã vì bị mọi người xa lánh, Địa Mẫu đã rời khỏi chốn thiên giới xuống trần gian đào một cái hang sâu thật là sâu và sống ở đó để từ nay không ai phải thấy mình nữa. Bà đặt tên cho ngôi nhà mới của mình là Địa Phủ, sau đó bà thắp lên ngọn lửa đầu tiên của nhân loại để soi sáng ngôi nhà của mình. Tiếp đó Địa Mẫu còn dùng đất nặn thành những con quỷ để bầu bạn cùng mình cho vơi bớt buồn, cũng bởi vì bà vốn xấu xí nên lũ quỷ không bao giờ được phép đẹp hơn bà cả. Cho nên dân gian Việt Nam hay có câu: "Xấu như quỷ" hay "Xấu như ma chê quỷ hờn".

Nghe Tụng Trọn Bộ Kinh Địa Mẫu Chơn Nhơn Bản Gốc Dịch Giả Lê Công Đồng

Vai Trò

Lúc bấy giờ linh hồn của người chết không có chỗ về nên vẫn ở lại trần gian quấy hại người sống. Thấy thế, Ngọc Hoàng liền ra lệnh cho Địa Mẫu phải thu nhận những cô hồn này. Địa Mẫu vốn là một người ưa công bằng nên bà không chấp nhận việc các linh hồn được đối xử như nhau dù lúc sống đã gây ra nhiều tội lỗi. Chính vì vậy bà đã đặt ra những hình phạt dưới Địa Phủ và trở thành người phân xử công tội của các linh hồn, còn lũ quỷ của bà thì trở thành người thi hành án. Đầu trâu và mặt ngựa ngày trước là thú kéo xe cho Địa Mẫu nay cũng trở thành những người gác cổng của Địa Phủ và chịu trách nhiệm bắt giữ những linh hồn còn lang thang trên trần gian.

Người sinh ra ngày càng nhiều và người chết đi cũng nhiều không kém làm cho Địa Mẫu giải quyết không xuể. Do lũ quỷ không đủ thông minh để đảm nhiệm công việc thay bà nên Địa Mẫu đã chọn ra trong số các linh hồn chín con người mà bà cảm thấy ưng ý nhất rồi phong cho họ thành Địa Vương thực hiện công việc phán xét thay bà.

Ma mới xuất hiện nhưng ma cũ vẫn còn ở lại kéo theo một hệ lụy là các linh hồn bắt đầu tập hợp và chống đối lũ quỷ khi nhìn thấy những người thân yêu của mình bị trừng phạt. Dù rằng Địa Mẫu thừa sức để dẹp bỏ những kẻ chống đối này nhưng bà vẫn muốn có một cách giải quyết tốt hơn. Đúng lúc đó, lũ quỷ đã dắt đến hai con người kì lạ. Người nam kể vanh vách tất cả mọi chuyện như thể anh ta đã từng sống cuộc đời của tất cả mọi sinh vật sống, còn người nữ thì không nhớ bất cứ điều gì. Dù cố gắng đến đâu Địa Mẫu cũng không thể biết được thân thế thật sự của hai con người này. Cảm thấy điều này rất thú vị, bà bèn phong cho người nam làm Chuyển Luân Vương cai quản việc đầu thai hợp sức cùng chín vị địa vương kia trở thành Thập điện Diêm vương. Còn người nữ gọi là Thần Mạnh Bà đảm nhận công việc khiến linh hồn quên hết tất cả mọi việc trước khi được đầu thai. Kể từ đó sinh tử luân hồi bắt đầu.

Nghi thức trước khi khai kinh

Lưu ý: Trì Kinh Địa Mẫu lúc 12g trưa các ngày mùng 8-18-28 âm lịch hàng tháng , ngày vía lớn nhất là 18/10 âm lịch

Tán Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn

Nam mô Hoàng Mẫu Diêu Trì Địa Mẫu

Nam mô Phật Tổ Như Lai

Nam mô Phật Tổ Mẫu A Di Đà

Nam mô Thái Thượng Lão Quân

Nam mô Phật Tổ Mẫu Quan Thế Âm

Nam mô Phật Tổ Mẫu Chuẩn Đề

Nam mô Phật Tổ Mẫu Di Lạc 

Dược Sư Lưu Li Bồ Tát hưởng ứng chứng tri Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật

Đức quan Thánh Đế Quân, Châu Xương, Quan Bình, Mẹ Sanh, Mẹ Độ, Thập Nhị Tiên Cô đồng giáng về phổ hộ độ cho chúng con, Cửu Huyền Thất Tổ Độ Hộ cho chúng con.

Hôm nay là [ngày/tháng ] chúng con quỳ dưới chân Mẹ, Cầu lịnh Mẹ trên, Mẹ, Cha, Thầy, Tổ phổ độ hộ cho chúng con, Chúa Xứ Thánh Mẫu, Linh Sơn Thánh Mẫu, các chư thiên, chư vị, chư thánh, chư thần trong tam giáo hội đồng Thánh – Thần – Tiên Phật, sự hiển hách linh thiên mầu nhiệm của Cha Mẹ độ hộ cho chúng con.

Lạy cha mẹ tiếp độ cho chúng con hết bịnh, hết hoạn, hết nạn, hết tai, các Cung, các Cõi, các Cô, các Cậu hưởng ứng chứng tri độ cho con là [tên của mình] nguyện đem công đức hồi hướng cho tất cả chúng sanh được thành Phật đạo, Phật Tổ, Phật Thầy, Phật Mẫu, Phật Mẹ, chứng tri đại từ đại bi A Di Đà Phật tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.

Hộ pháp chư thiên, tiêu diện đại sĩ và các chư thiên, chư vị, chư thánh, chư thần trong tam giáo hội đồng Thánh, Thần, Tiên, Phật sự hiển hách linh thiên mầu nhiệm của Cha Mẹ độ hộ cho chúng con ngày hôm nay là ngày vía của Mẫu Hoàng là [ngày/tháng] đại từ, đại bi A Di Đà Phật.

Đảnh Lễ Tam Bảo

Chí tâm đảnh lể, Nam Mô Tận Hư Không Biển Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo

Chí tâm đảnh lể , Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Tôn Phật, Đại Chí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát

Chí tâm đảnh lể, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát

A Di Đà Phật tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc Đại Từ Đại Bi, A Di Đà Phật độ hộ cho chúng con, độ hộ cho đất nước được Thái Bình, độ cho chúng con được hết bịnh, hết hoạn, hết nạn, hết tai, gia đình làm ăn phát tài, phát lộc, phát lợi, độ cho bá gia, bá tánh được an cư, lac nghiệp, độ cho đất nước được Thái Bình mãi mãi trường tồn để cứu độ cho nhân loại và cứu độ cho chúng sanh, đại từ đại bi A Di Đà Phật tiếp dẫn Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

ĐỊA MẪU CHÂN KINH

Hóa sanh muôn loài

DÂNG HƯƠNG

Khói hương xông thấu mấy tầng xanh

Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành

Trên khói hương này xin Mẫu ngự

Chứng minh con trẻ tấc lòng thành.

Nam mô hương cúng dường Phật Mẫu chứng minh

LỄ PHẬT

Kính lạy Phật từ bi quảng đại

Vì chúng sanh muôn loại đảo điên

Luân hồi khổ não triền miên

Mới dùng phương pháp giải phiền nơi tâm.

LỄ PHÁP

Kính lạy Pháp nguồn ân chưa trả

Nẻo quang minh mô tả rõ ràng

Vì đời lắm kẻ lầm than

Nên thuyền Bát Nhã sẵn sàng đợi đưa.

LỄ TĂNG

Kính lạy Tăng là người chí cả

Thay Thế Tôn hoằng hóa đạo mầu

Vô minh nên mới lo âu

Rọi đường cứu khổ dẫn đường chúng sanh.

• Con nhất tâm đảnh lễ Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh (1 lạy)

• Nam mô Hội Thượng Phật chứng minh (1 lạy)

• Nam mô Tam Bảo Đạo Tràng chứng minh (1 lạy)

• Nam mô con nhất tâm đảnh lễ Tổ Thầy chứng minh (1 lạy)

PHỤC NGUYỆN

Hoàng Mẫu chân kinh, cầu nguyện Tam cõi cộng đồng,

Thánh Thần Tiên Phật nghe nguyện:

Này xin vui hỷ lạc thanh tịnh trang nghiêm,

Cầu cho quốc thái, dân an, thế giới thái bình an lạc xứ. (1 lạy)

Cầu cho chúng sanh nhân loại được ấm no,

Phước Lộc Thọ đủ đầy, thoát ách, tiêu tai, nạn khỏi, tật bịnh tiêu trừ. (1 lạy)

Cầu nguyện cho Phật tử nam nữ trẻ già trên non, dưới thế,

Theo Mẹ tu hành tinh tấn tâm lành sáng suốt, hiếu đạo vẹn toàn với Mẹ,

tu cho đến ngày thành Phật đạo bất thối tâm. (1 lạy)

Cầu nguyện cho Cửu huyền Thất tổ, ông bà cha mẹ,

lục thân quyến thuộc, âm siêu dương thái, đặng nghe lời của Mẫu,

dứt tâm mê muội, xa lìa tội ác, hồn linh siêu thoát,

sớm nơi Tây vực, an vui mùi Phật đạo. (1 lạy)

Thành tâm khẩn nguyện, nhờ oai linh nhiệm mầu của Mẫu Kim Quang,

vận chuyển gia đình hưng thònh quyến thuộc tăng phước hoàn viên,

Phước Lộc Thọ miên trường, sở nguyện sở cầu như ý. (1 lạy)

• Nam mô Phật Mẫu chứng minh (1 lạy)

• Nam mô Phổ Đà Sơn Nam Hải chứng minh (1 lạy)

• Nam mô Diêu Trì cung, Hội Mẫu chứng minh (1 lạy)

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU 

DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHÂN KINH

Phật Địa Mẫu ngự trên cõi Thượng tầng Tối cao đặt ra quyển Chơn Kinh đặng khuyên răn đời, dưỡng dục đời và bảo toàn tánh mạng cho tất cả người đời.

Khai Kinh

XƯNG TÁN ĐỊA MẪU

Địa Mẫu đấng tối cao giác ngộ

- Điển linh quang tế độ chúng sanh

- Hỡi ai chớ có lạc lầm

- Lời vàng châu ngọc chỉ rành nẻo tu

- Cõi trần thế mịt mù tăm tối

- Phải nghe lời Mẹ thuyết chơn kinh

- Chớ ham vật chất lụy phiền

- Sớm mau thức tỉnh Mẹ ban phước lành

CÚNG HƯƠNG

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG

ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG

CHƠN KINH (3 Biến)

- Đốt hương trầm thấu đến Diệu cung

- Thành tâm khẩn nguyện Đức Mẫu từ

- Trên khói hương này Kim Mẫu ngự

- Cảm ứng chứng minh tất lòng thành

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG

ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG

CHƠN KINH

- Khai đuốc huệ tâm đăng tỏa sáng

- Trăm ngàn muôn kiếp dễ gặp đâu

- Hạ ngươn kỳ ba Long Hoa Hội

- Mẹ ban điển lành mới rõ thông

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG

ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG

CHƠN KINH (3 Biến)

SÁM KINH ĐỊA MẪU

DÂNG ĐĂNG

Dâng đuốc thiêng thành tâm kính Mẫu

Ngọn linh đăng soi thấu mười phương

Điển quang tỏa ánh chiêu dương

Cầu xin từ Mẫu tây phương chứng đàn

Mẹ giáng thế độ an non nước

Chuyển huyền linh ban phước vạn dân

Nguồn thương sầu đọng buâng khuâng

Nhìn đăng lòng tưởng Mẹ gần bên con

Xưa Mẫu ngự chim loan tại miếu

Tỉnh Thiểm tây huyền diệu ứng linh

Bút cơ Mẹ thảo tâm kinh

Lời châu chép lại tâm tình Mẫu thương

Nhìn biển cả trùng dương nước biếc

Tiếng khổ sầu tha thiết lòng đau

Mẹ trông từng lượn sóng ào

Bao nhiêu sóng lượn ngẹn ngào bấy nhiêu

Cảnh dương trần gặp nhiều gian khổ

Mẹ sáng khai hóa độ khắp nơi

Núi sông vũ trụ đất trời

Chính do Hoàng Mẫu tạo đời an vui

Con trẻ nguyện sớm chiều tu niệm

Ngày lẫn đêm lo kiếm hạnh con

Dâng đăng Mẹ chứng lòng son

Vạn dân bá tánh nước non thanh bình

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

DÂNG HƯƠNG

Ngày kỷ niệm trăng mười thập bát

Gió đông về ngào ngạt nguồn thương

Chốn trần trẻ dại dâng hương

Thỉnh cầu từ Mẫu tây phương chứng đàn

Dâng nén hương lời vàng cung kỉnh

Tiếng trẻ thơ nguyện thỉnh Mẹ hiền

Lạy cầu vọng thấu cung tiên

Nơi tây vương Mẫu diệu huyền chứng minh

Mẹ thương con thâm tình muôn thuở

Đạo hoằng truyền rộng mở khắp nơi

Gắng tu thoát tục xa đời

Quê tiên chốn cũ là nơi trở về

Nhìn quanh cảnh sơn khê non nước

Cõi giới ba hưởng phước Mẹ ban

Chính do Hoàng Mẫu thỉnh an

Độ cho sanh chúng một đàng chánh tu

Làn khói bạc ngút mù bay tỏa

Tâm hương thành hiện rõ Diêu cung

Đài hương Mẹ ngự không trung

Thức tâm kẻ thế soi chung gương hiền

Tam nhựt Mậu có siêng bái Mẫu

Tiếng chuông ngân gợi nỗi nhớ thương

Con quỳ dâng chén tâm hương

Lạy Mẹ phủ đức thập phương an lành

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

DÂNG TRẦM

Nhìn làn khói trầm hương bay tỏa

Nhớ Mẫu hiền lệ nhỏ dòng châu

Đàn con tha thiết nguyện cầu

Mẫu từ phủ điển nhiệm mầu chứng minh

Chốn trần miền cung nghinh đại lễ

Kỷ niệm ngày giáng thế Từ Tôn

Thượng từng Mẹ phủ càn khôn

Chuyển khai hoằng đạo pháp môn hạnh từ

Đọc kinh Mẫu lòng như xao xuyến

Gởi tâm thành thăm viếng Mẫu thân

Chuông chùa vang tiếng xa ngân

Chạnh lòng con trẻ tuôn dần lệ sa

Khói hương trầm thiết tha theo gió

Áng mây lành hiện rõ huyền vi

Con nguyện kiếp kiếp tu trì

Nương về theo bóng từ bi Mẫu Hoàng

Cầu lịnh Mẹ chỉnh an non nước

Điển Mẫu từ ban phước chúng sanh

Trần gian biết nẻo tu hành

Nhờ đèn trí huệ phúc lành Mẹ ban

Tầm chánh giác đạo vàng rực rỡ

Hạt bồ đề này nở rừng cây

Am tiền nói nghiệp thang mây

Điển thiêng Mẹ chứng nhựt nay kinh đàn

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

DÂNG HOA

Hoa tươi thắm kính dâng Từ Mẫu

Gió hương lành nhẹ thổi mười phương

Dập đầu lạy Mẹ xót thương

Chứng lòng con trẻ cúng dường dâng hoa

Lời vang cầu thiết tha ai oán

Chốn dương trần tợ áng phù vân

Chúng sinh đau khổ vô ngần

Thành tâm lạy Mẹ gội lần tội xưa

Ngày Kỵ Mẫu sớm trưa bái Mẫu

Tiếng chân thành vọng thấu Diêu cung

Gắng tu noi chí bá tùng

Bồ đề hạnh nguyện thơm chung hương lành

Điểm huyền linh phủ quanh bao khắp

Nhớ Mẫu hiền con chắp tay cầu

Lạy Mẹ độ hết năm châu

Cầu xin sanh chúng sớm hầu diêu cung

Người chốn thế hiếu trung trọn giữ

Hội long hoa Mẫu tử tương phùng

Hương lành thơm ngát lạ lùng

Bồ đề rộ nở tại cung Diêu trì

Hoa thơm ngát con quỳ dâng lễ

Lạy Mẫu thương giáng thế chứng minh

Tay ngà dâng đóa hoa xinh

Thỉnh cầu Mẹ giáng điển linh chứng đàn

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

DÂNG QUẢ

Quả tươi xanh tâm thành cung kỉnh

Tiếng trẻ khờ nguyện thỉnh Từ Tôn

Điển linh phủ khắp càn khôn

Chuyển khai đại đạo tiếng đồn vang xa

Tụng kinh Mẫu gia gia an ổn

Mẹ giáng trần hỗn độn sơ khai

Lời châu ghi lại trần ai

Là do huyết mạch phi tài từ tôn

Oai linh Mẫu bao gồm vũ trụ

Dưỡng nuôi con hấp thụ điển thiêng

Phước tài lộc thọ triền miên

Dân lành nước thạnh nhà yên thanh bình

Tam nhựt Mậu trì kinh Địa Mẫu

Chúng sanh đều số đổi nhàn thanh

Mùa màng sung túc tươi xanh

Quả hoa thơm ngát hương lành từ bi

Thâm ân Mẹ khắc ghi xanh sử

Kỷ niệm ngày Mẹ ngự không trung

Dập đầu bái tạ Vương cung

Độ an sanh chúng tao phùng Long Hoa

Kính lạy Mẫu thiết tha lời trẻ

Dâng quả tươi thỉnh Mẹ chứng tri

Dập đầu lạy Đức Diệu trì

Điển linh Mẹ phủ cứu nguy dân lành

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

DÂNG THỦY

Cung kỉnh dâng thủy thành thơm ngát

Nhớ trăng mười thập bát hằng niên

Đúng ngày giáng thế Mẫu hiền

Thủy thanh bát ngọc khẩn nguyền cung nghinh

Đàn con trẻ quỳ xin Mẹ chứng

Độ dân lành bền vững tâm tu

Sơn khê rảo bước ngao du

Vào nơi biển thánh rừng nhu tu hiền

Dâng thủy thơm kiền thiền vọng bái

Điển Mẫu từ phủ rãi khắp nơi

Mẹ thương dưỡng dục khuyên đời

Ngự nơi thượng cõi ban lời ngọc châu

Mẹ truyền pháp nhiệm mầu phản chiếu

Cứu đàn con tận hiếu tận trung

Nguồn thương Mẹ phủ ngàn trùng

Suối lòng ngào ngạt ban chung con lành

Chính Mẹ tạo non sông xanh tươi thắm

Biển sông sâu thăm thẳm trùng khơi

Hoằng khai đại đạo khắp nơi

Kể từ vô thủy đến đời hậu thiên

Tâm kinh Mẫu lời khuyên lai láng

Điển huyền linh tỏa sáng mười phương

Tay dâng bát ngọc trà hương

Thành tâm lạy Mẹ xót thương chứng đàn

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

Phủ Hớn Trung nơi huyện Thành Cố

Tỉnh Thiểm Tây miếu cổ ứng linh

Thượng từng tỏa ánh quang minh

Chim loan Mẫu ngự truyền kinh răn đời

Kim ngôn Mẹ đây lời mạc huyết

Đức Từ Tôn tha thiết khuyên con

Hiếu trung giữ vẹn cho tròn

Mẹ hiền điển bảo toàn chúng sanh

Tam nhựt Mậu tâm thành kính Mẫu

Tấm lòng son vọng thấu Diệu cung

Gia gia sum họp trùng phùng

Dân an quốc thới hưởng chung thanh bình

Mùa màng được tươi xinh sung túc

Mẹ độ con từng phút từng giây

Núi sông vũ trụ đó đây

Chính do Hoàng Mẫu dựng gầy tạo nên

Linh điển Mẹ dưới trên phân rõ

Tâm chơn kinh Mẹ tỏ lời châu

Hoằng khai đại đạo nhiệm mầu

Hóa sanh bốn biển năm châu tươi nhuần

Phật Mẫu ngự thượng từng độ thế

Điển chơn linh phước huệ rải ban

Tâm kinh Mẫu dạy rõ ràng

Con lành hiếu thảo đàn tràn cung nghinh

Phước lộc thọ hiển vinh do Mẫu

Trọn đủ thời kỳ Mẫu hằng niên

Dân an nước thạnh nhà yên

Lời châu Mẫu dạy gắng chuyên tu trì

Thơ ngâm diệu huyền vì cơ bút

Mẹ truyền kinh dưỡng dục chúng sanh

Xưa vua Bàn Cổ phong danh

Diêu trì Phật Mẫu hóa sanh muôn loài

Chơn linh Mẫu xét soi vũ trụ

Điển âm dương kết tựu anh nhi

Thượng từng Mẫu ngự phương phi

Phân ra thiên địa trị vì chúng sinh

Địa Mẫu truyền chơn kinh tâm huyết

Khí âm dương hội hiệp cùng nhau

Mưa hòa gió thuận tươi màu

Hóa sanh nhơn loại ngạt ngào chơn thân

Vậy ai mới bước lần đường đạo

Phải giữ lòng hiếu thảo trì kinh

Lời châu Mẹ dạy huyền linh

Hoàng Thiên xá tội hiển vinh thanh nhàn

Cầu lịnh Mẹ bảo toàn sanh chúng

Độ nhơn sanh giữ đúng hạnh Tiên

Từ đây thiện địa phân riêng

Âm dương chơn khí linh nguyên chẳng rời

Nhựt nguyệt tinh phương trời sáng tỏ

Máy huyền vi hiện rõ thần thông

Mẹ phân nam bắc tây đông

Bốn phương tám hướng bao vòng càn khôn

Điển thiêng Mẹ bảo tồn vĩnh cửu

Chốn trung ương Mẹ thủ địa châu

Linh quang chiếu sáng nhiệm mầu

Thiên Tiên bảo dưỡng gồm thâu nhơn lành

Phu quân Mẫu trường sanh bất lão

Tài cao minh sáng tạo huyền vi

Thiên lung địa á diệu kỳ

Tri âm phối hợp phục quy Diêu đài

Thiên địa lập âm lai dương khứ

Khí thần giao gìn giữ điển linh

Đất trời do tạo hóa sinh

Pháp luân thuần chuyển siêu hình căn nguyên

Chính Mẹ tạo tôi hiền chúa thánh

Phủ điển linh chơn tánh tâm thanh

Chẳng ngừng hóa hóa sanh sanh

Thiên can thường chuyển vận hành địa chi

Thần với tựu thì thai thánh

Mẹ cưu mang canh cánh thập niên

Tình thâm Mẫu tử thiêng liêng

Mười thu đúng nhựt chia riêng quẻ hào

Trong bát quái thân vào tám hướng

Tám quả do mỗi hướng định ra

Sáu hào một quẻ đó là

Ba trăm tám bốn tẻ ra các hào

Trúc cơ mãn nguyệt vào giờ đúng

Thập niên trường chuyển dụng thánh thai

Minh quân xuất thế trần ai

Sáu vì Thiên Tử phi tài huyền quang

Mẹ phán vua Thiên Hoàng con trưởng

Đến Địa Hoàng Mẹ thưởng thứ hai

Nhơn Hoàng tam đệ thiên tài

Còn ba vị nữa phân rày sau đây

Vua Phục Hy, ngài hay biến hóa

Bát quái phân phát họa hiển linh

Chỉ rành tám hướng thinh thinh

Âm dương vũ trụ quang minh phân bài

Vua Thần Nông phi tài ngũ cốc

Sắc lịnh gieo châu ngọc khắp nơi

Đó là hạt giống của trời

Sanh ra lúa gạo giúp đời an khang

Vua Hiển Viên tạo ban y phục

Đem ấm no hạnh phúc vạn dân

Lưu truyền cơm áo chốn trần

Để cho người thế tâm thân thanh nhàn

Vũ trụ do Mẫu hoàng xuất phát

Mẫu tạo ra Bồ Tát, Thần Tiên

Thượng tầng bao phủ điển thiêng

Chẳng rời xa khỏi Mẫu hiền dưỡng sanh

Nhìn biển cả trời thanh nước biếc

Khắp bốn mùa tâm tiết trở xây

Gió ngàn tỏa lượn tầng mây

Hóa sanh nhơn loại cỏ cây thú cầm

Có ngũ nhạc bổng trầm ngân trổi

Khắp muôn nước từ Mẫu dưỡng sanh

Các đời vương đế đại danh

Từ trong thân Mẫu trưởng thành mà ra

Danh lam có năm tòa thắng cảnh

Chốn sơn lâm tuyết lạnh sương rơi

Có cây cổ thụ sống đời

Sắc dân trăm họ do nơi Mẫu thành

Năm giống lúa tươi xanh vun dưỡng

Sáu thứ gạo dành thưởng nhơn sinh

Nhân dân no ấm hiển vinh

Sống nhờ điển Mẹ huyền linh phủ đầy

Khi lìa thế gởi thây thân Mẫu

Sự hóa sanh dời đổi vô thường

Thân Mẹ là chổ tựa nương

Từ tôn địa Mẫu nguồn thương ngập tràn

Nào châu quận thôn làng tỉnh huyện

Kìa lâu đài cung điện nguy nga

Am, chùa, quán, xá lập ra

Hiền Thần, Tiên, Thánh Mẹ đà thưởng phân

Chư Phật đắc kim thân do Mẫu

Cả trân châu ngọc bửu đó đây

Thiếu chi kẻ ước việc này

Lòng tham mơ tưởng mấy ai đạt thành

Loại kim khí bạc vàng quý báu

Tất cả do Mẫu tạo xuất ra

Vương hầu vạn quốc gia gia

Cũng do lịnh Mẹ ban ra tôn sùng

Người chốn thế hiếu trung hưởng phước

Bao huyền linh sau trước Mẹ ban

Dân an quốc thới thanh nhàn

Đế vương cung kỉnh Mẫu hoàng Từ Tôn

Nước nào bị dập dồn chinh chiến

Cũng do nơi Mẫu chuyển phạt hành

Vậy ai nào biết đến danh

Huyền linh quang điển Mẹ dành đó đây

Có tạo lãnh the đầy lụa vải

Cùng quả hoa rau cải trái cây

Nào là chua ngọt đắng cay

Lúa ăn, thuốc uống, rừng cây ai tường

Hành, ớt, hẹ, gừng, đường, tiêu, tỏi

Khắp nhơn sinh ai khỏi bịnh đâu

Hóa sanh linh dược nhiệm màu

Cao lương mỹ vị thiếu đâu vật nào

Lại có dấm, chanh, dầu, tương, muối

Suối nào bằng nguồn suối tình thương

Mẹ ban trăm vạn mùi hương

Lao tâm tổn huyết đoạn trường vì con

Công lao Mẹ bút son khó tả

Tình bao la biển khó hơn

Khổ đau từ Mẫu chẳng sờn

Nỡ nào quên dứt nghĩa ơn cho đành

Vật ăn uống Mẹ dành con đó

Sản phẩm do Mẹ hóa tạo ra

Cân đai áo mão phù hoa

Bạc tiền vật dụng hiển ra hằng ngày

Mẹ chẳng thấy một ai lòng tưởng

Thân Mẫu sanh ban thưởng khắp nơi

Vật chi chẳng sót trên đời

Mẫu không nghe có một lời nhớ thương

Trong vũ trụ tuần hoàn tạo hóa

Do Mẫu sanh ra quả địa cầu

Biến dành sáu ngả luân hồi

Biết bao sản vật hoa màu tốt xinh

Kẻ thế đâu rõ tình thâm Mẫu

Dầu Hoàng Thiên khó nổi sánh hơn

Trên trời mưa đổ từng cơn

Dưới đất Mẹ hóa huyền chơn phép mầu

Dòng mưa tuôn ngọt ngào cam lộ

Ngũ cốc dành hóa độ nhơn sanh

Cỏ cây tươi tốt hương thanh

Địa châu thấm giọt mưa lành phì nhiêu

Chính hơi nước thâu nhiều mạch huyết

Bao tinh vi sương tuyết giá băng

Đài mây gom tụ phủ giăng

Gặp luồng quang điển biến tan mây liền

Mưa tuôn xuống trần miền tỏa khắp

Cù rồng kia trốn nấp ngàn sông

Lãnh phần vận chuyển gió giông

Mẹ truyền hoán vũ hô phong ứng hầu

Cù rồng ở xứ nào chẳng có

ẩn biển sâu làm gió chuyển mây

Đều do lịnh Mẹ phán bày

Ơn trên chiếu triệu dám rày rãi đâu

Muôn thu vẫn nằm sâu lòng đất

Mẹ dưỡng nuôi âm chất hoằng khai

Nhọc nhằn nào quản đắng cay

Điển quang huyền diệu đêm ngày dưỡng sanh

Chốn dương trần con lành tọa hưởng

Bao nhiệm màu Mẹ thưởng hồng ân

Tất cả do lịnh Mẫu phân

Công đây chẳng thấy người trần ghi tâm

Mẹ thương con dạ thầm đau thắt

Chẳng bao giờ nhắm mắt nghỉ đâu

Điển quang nếu Mẹ rút thâu

Càn khôn, vũ trụ, địa cầu tiêu tan

Khi cá ngao trở ngang vùng vẫy

Thiên địa đành phải chịu rã đôi

Dương trần như thể bèo trôi

Cảnh trời trống rỗng thảm sầu nạn tai

Ngoại càn khôn như lai tạm ẩn

Chư Bồ Tát tàn lẫn biệt tin

Từ vua chúa đến quân binh

Sẽ đều tận diệt nhơn sinh điêu tàn

Phương hướng đành tiêu tan tất cả

Như ở trong lò hỏa bị thiêu

Muôn loài vạn vật bao nhiêu

Phải đành chịu cảnh quạnh hiu khổ sầu

Mẹ phán truyền châu cao quý

Ai sưu tầm diệu lý quang minh

Tâm thành khảo sát chơn kinh

Thọ trì giảng nói chúng sinh hiểu rành

Từ Tôn chiếu điển lành ban phước

Sắc lịnh phê người được hiển vinh

Phi tài huyền diệu cao minh

Mẫu từ giáng bút ngọc linh chi truyền

Nhập vào tâm kẻ hiền năng sáng suốt

Chơn kinh như ánh đuốc thiên nhiên

Mẫu cho phản bổn hườn nguyên

Chơn thần đúng ngoạt xuất liền chẳng sai

Tinh khí hiệp cho ai dưỡng tánh

Gắng tâm tu hưởng cảnh thượng đài

Khai tâm trung chuyển đạo ngay

Lý chơn thông hiểu chớ rày bỏ qua

Cần quán tưởng sâu xa kinh Mẫu

Chớ khoe tài nông nổi mà chi

Chơn kinh lịnh Mẹ khó gì

Quần thần văn võ chẳng khi lời vàng

Đại từ tôn Mẫu hoàng cao cả

Ân đức dày vong ngả đành sao

Tao nhân mặc khách anh hào

nông, thương, công, sĩ nỡ nào lãng ngơ

Không đền đáp tôn thờ cung kỉnh

Nỡ vô tâm chẳng kính Mẫu hiền

Thâm sâu nghĩa cả thiêng liêng

Đành lòng bội bạc chơn truyền lời châu

Chánh pháp đạo nhiệm mầu ai rõ

Giả đò như chẳng tỏ ngộ chi

Phụ ân từ Mẫu Diệu trì

Đọa đày muôn kiếp chẳng thì tái sanh

Muốn biết rõ tánh danh Phật Mẫu

Hãy lắng nghe lời Mẫu phân rành

Lão bà hỗn độn hóa sanh

Thuở còn mù mịt trược thanh chưa tường

Thiên địa chia âm dương chơn khí

Thập nhị muôn niên kỷ giáng lâm

Thời gian xuất thế khổ tâm nhọc nhằn

Muôn ngàn năm khuyên răn dạy dỗ

Ngày biệt ly diệt độ chẳng ngờ

Mẫu hoàng từ giã con thơ

Hóa thân chớp nhoáng phút giờ chia tay

Hư không ngự mây đài thượng cõi

Điển quang minh chiếu rọi khắp nơi

Huyền vi biến hóa chuyển đời

Truyền kinh châu ngọc bao lời thiết tha

Chẳng thấy ai lệ sa nhớ Mẫu

Chốn trường giang gợi nỗi nhớ thương

Ngự thuyền lướt sóng trùng dương

Nào ai để dạ vấn vương lòng sầu

Mẹ thương con chẳng câu phiền trách

Lòng ước mong huyết mạch trùng phùng

Sớm về điện ngọc Diệu cung

Con lành cố gắng hiếu trung tu hiền

Hội tí sửu khai thiên tịch địa

Vạn sự thành hiếu nghĩa vi tiên

Chơn kinh Phật Mẫu diệu huyền

Hơn trăm tám chục câu khuyên răn đời

Mỗi câu mỗi ý lời Mẹ thuyết

Cũng từ nguồn mạch huyết chảy ra

Gồm bao lời ngọc thiết tha

Chẳng phải lầm lạc đâu mà ngờ nghi

Khắp gia gia đều trì niệm mãi

Thì mùa màng cây trái hoằng sai

Ấm no hưởng lạc trần ai

Cuộc đời chẳng bị nạn tai dập dồn

Điển quang Mẹ bảo tồn vĩnh cữu

Độ con thơ hội đủ diệu cung

Nếu ai chẳng tin bất tùng

Mùa màng ruộng rẫy sâu trùng bọ ăn

Cuộc sống đành khó khăn đau khổ

Nhân sinh lâm vào chỗ hiểm nguy

Không mong sống sót được gì

Đại kiếp thủy hỏa phong phi ngập tràn

Đại Từ Tôn Mẫu Hoàng cho biết

Đúng trăng mười vào tiết trời đông

Mẫu từ xuất hiện thần thông

Vào ngày thập bát trần hồng giáng sinh

Mẹ phủ hết điển linh quảng đại

Tâm huyết thư để lại chơn kinh

Kim ngôn siêu thoát quang minh

Từ Tôn bảo dưỡng chúng sinh an toàn

Là con hiếu đàn tràng cung kỉnh

Mỗi hằng niên nguyện thỉnh Mẫu từ

Đúng ngày thập bát trăng mười

Gia gia tụng niệm người người trì kinh

Lập đại lễ hoa xinh trà quả

Dâng hương đăng tất cả khiết tinh

Cùng nhau hội hiệp trì kinh

Sớ dâng từ Mẫu chứng minh con lành

Nếu như có nhơn danh hiền sĩ

Truyền bá kinh nghĩa lý đủ đầy

Từ Tôn đài thọ ân đầy

Cháu con hiền sĩ từ đây huy hoàng

Hưởng lộc thọ vinh sang phú quý

Hạng phu nhân bần sĩ hiền thần

Truyền kinh phổ biến xa gần

Gia gia vui hưởng muôn phần ấm no

Mẫu hứa sẽ ban cho con thảo

Năm trai lành kế tạo lửa hương

Hai gái hiếu đạo thuần lương

Đời đời nối dõi tổ đường tông môn

Nam nữ nào sùng tôn kính Mẫu

Kỉnh lễ ngày kỵ mậu thành tâm

Mẹ ban phước lộc cao thâm

Thiên xuân vạn đại hưởng âm đức dầy

Xứ phương nào hằng ngày cúng vía

Đàn tràng cầu bốn phía an ninh

Bảo toàn tánh mạng chúng sinh

Mẫu Hoàng phủ điển úng linh lời nguyền

Quốc dân nào kiền thiền vọng bái

Thọ trì kinh nhớ mãi thâm ân

Mẫu từ cho xuất thánh nhân

Thông minh xuất chúng muôn phần huyền linh

Công đức Mẫu vô hình khó tả

Dầu lâm sơn biển cả khó hơn

Ai mà đáp nghĩa đền ơn

Phải sùng am tự, họa sơn tượng hình

Rồi dâng lên hương linh thờ phượng

Tạo lập thành, tâm tưởng bái tôn

Diêu trì Phật Mẹ linh hồn

Hiếu từ làm đặng y ngôn kim truyền

Mẹ sẽ nhận con hiền dâu thảo

Gắng sức xây tái tạo mau đi

Tùy gia phương tiện hữu vi

Chẳng cần tiền bạc nhiều chi đâu nào

Mẫu chứng lòng thành cao tâm hảo

Sẽ ghi con tên thảo danh đề

Thẻ ngọc Mẹ chuyển bút phê

Tâm phàm phủi sạch trở về diệu cung

Bởi vì con tận trung tận hiếu

Đắc quả cao cửu khiếu khai minh

Con hiền thọ hưởng trường sinh

Nhờ lòng quảng đại quang minh tâm lành

Mẹ sắc tứ phong danh muôn thuở

Chánh quả thành dứt nợ trần ai

Ban cho cửu phẩm liên đài

Trung ương thượng quốc về ngay đền vàng

Thành Đại La nghiêm trang quý báu

Phu phụ đồng đắc đạo kim thân

Mẹ ban thọ hưởng hồng ân

Lưu danh bửu điện muôn phần vẻ vang

Đức Từ Tôn Mẫu Hoàng bảo dưỡng

Trải hết tâm vô lượng vô biên

Ngự nơi cõi thượng thiêng liêng

Độ cho quốc thới dân yên thanh bình

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH

Nghe Tụng Trọn Bộ Kinh Địa Mẫu Chơn Nhơn Bản Gốc Dịch Giả Lê Công Đồng

ĐỊA MẪU DIỆU KINH

Phật Mẫu tuy vô hình vô tướng

Mẹ cầm quyền phạt thưởng nhơn sinh

Ban ra lời ngọc chơn kinh

Khảo sát địa lý khai minh địa cầu

Thuở hỗn độn một bầu không khí

Còn mịt mù vô thủy biết đâu

Phật Mẫu đã ngự đó rồi

Phật ra thiên địa hoàn cầu chuyển xoay

Mẹ đứng ra làm thầy trước nhất

Đạo hoằng khai lời thật huyền linh

Phổ thông truyền bá chơn kinh

Phán bày phong tục nhân sinh sáng ngời

Chốn phàm trần đến đời ngươn hạ

Mẹ giáng cơ bút tả chơn kinh

Ai truyền ấn tống phổ in

Mẫu Hoàng bảo hộ khương ninh cửu trường

Người nào đầy lòng thương tiếp dẫn

Giúp chúng sanh ngộ nhận đạo chơn

Dựng đời thạnh trị thượng ngươn

Hết lòng chỉ giáo linh nhơn tỏ tường

Khắp thế giới thập phương cung kỉnh

Ráng niệm trì nguyện thỉnh lời châu

Đắc thành sở nguyện mong cầu

Vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm

Hoặc gia gia tháng năm ghi nhớ

Lưu truyền kinh từ thuở ban hành

Kẻ nào tụng niệm chơn thành

Thánh Tiên đắc đạo rạng danh lâu rồi

Ai chẳng tín bất cầu ác cảm

Chê bai rằng mờ ám không tùng

Đến khi nào lúc lâm chung

Hồn linh kẻ ấy vô cùng khổ đau

Ngục A Tỳ sa vào miên viễn

Đọa đày người lắm tiếng dễ khinh

Sanh lòng nhạo báng lý kinh

Tội như biển cả mông mênh thảm sầu

Gây nhiều lỗi thâm sâu đại hải

Mẹ chẳng phiền phải trái chi đâu

Xét ra khắp cả hoàn cầu

Đều do lịnh Mẹ pháp mầu chuyển ra

Mẹ thương con vị tha tất cả

Nào thấy ai để dạ xót thương

Đắng cay khổ nhọc ai tường

Rõ thông nỗi khổ đoạn trường biết bao

Trang nữ kiệt anh hào chí hiếu

Bố cáo cho người hiểu rõ ràng

Đứng ra giải đáp lời vàng

Cho người trần thế dương gian tri tường

Khắp thiên hạ thập phương chung cảnh

Nạn thiên tai phải quạnh hiu sầu

Dập dồn nhiều cảnh khổ đau

Họa tai trước mắt tránh đâu bây giờ

Mẹ thương con đề thơ phân tỏ

Lại chẳng nghe ghi rõ lời châu

Cuộc đời thế sự bể dâu

Mẹ đà tường tận đoán rồi tiên tri

Dầu khó khăn việc chi nguy khốn

Mẹ bình trị chỉnh đốn khắp nơi

Phán truyền bày tỏ bao lời

Hóa sanh hoằng đạo khai đời dưỡng sanh

Phật Mẫu Cổ phân rành tất cả

Bảy mươi hai vị đã lãnh phần

Đương kinh hành sự xa gần

Vị nào cũng có Thánh Thần họp chung

Duy mình Mẫu chẳng cùng ai cả

Khắp ở trong thiên hạ xứ nào

Lập chùa tạo miễu đền cao

Phụng thờ Thần Thánh ra vào cung nghinh

Còn Mẫu đây riêng mình ai nhớ

Đến tánh danh cũng chớ tường tri

Cõi trần chẳng có chi chi

Một ngôi miễu nhỏ vậy thì cũng không

Bởi chúng sanh bạc lòng chẳng nghĩ

Nên cam đành khổ lụy sầu bi

Quanh năm bao cảnh loạn ly

Trời mưa không thuận đất thì không sanh

Mẹ thương con chẳng đành dứt

Tình thiêng liêng bút mực ghi rằng

Các con lớn nhỏ nghe chăng

Thọ trì kinh Mẫu khó khăn cũng lành

Khắp nhơn sinh đều hành tâm đạo

Giúp cho đời cải tạo ăn năn

Chẳng luận cao thấp ngang bằng

Dầu cho trẻ nhỏ lòng hằng trì kinh

Chín tuổi biết cung nghinh đọc tụng

Điển huyền vi hữu dụng Mẹ ban

Cốt nhục xa cách lạc đàn

Mẹ cho tái hợp bình an sum vầy

Vui trong cảnh bao ngày cách biệt

Dầu chia cũng hiệp cùng nhau

Không phân hai bậc thấp cao

Ai ai cũng được truyền trao kinh này

Khắp non nước đông tây nam bắc

Phổ biển kinh để nhắc nhở lòng

Thập phương bá tánh rõ thông

Nếu chẳng khứng thọ chắc không sanh tồn

Bao nguy hiểm dập dồn đau xiết

Nạn thiên tai thủy kiệt sơn băng

Chúng sanh ngã gục nhào lăn

Lâm vòng đại nạn thoát chăng được nào

Hiện bây giờ ốm đau bệnh tật

Sanh ra nhiều chứng thật gớm ghê

Khắp trong tất cả thành quê

Thảy đều thọ nạn ê chề khổ thân

Bị nắng hạn mưa dầm ngập hết

Thổ sản này ngã chết chẳng còn

Đói lòng quằn quại các con

Vậy khuyên ráng nhớ lời son Mẫu từ

Mẹ khuyên con tâm thư lời cuối

Gắng tâm tu thông suốt lý kinh

Truyền trao giải nghĩa phổ in

Cho người trì tụng hiểu kinh kịp thời

Chúng con sẽ thấy đời hết khổ

Nội trong năm phổ độ đầu tiên

Mưa hòa gió thuận khắp miền

Mùa màng sung túc thấy liền chẳng sai

Còn như đáo lệ ngày Kỵ Mẫu

Lập đàn tràng bái Mẫu trì kinh

Dâng đèn sáp thiệt quang minh

Từ Tôn phủ điển nhơn sinh phúc dầy

Mỗi trăng có ba ngày Mậu Kỵ

Hãy thành tâm bền chí cúng dường

Kỉnh đàn, đăng, thủy, hoa, hương

Ngoài ra tất cả ngày thường khỏi lo

Việc cúng kiến phải cho tinh khiết

Cố gắng tu tha thiết cần chuyên

Lo tròn phận sự hằng niên

Ba mươi sáu nhựt kiền thiền trì kinh

Sắm lễ vật cung nghinh từ Mẫu

Trong các ngày Kỵ Mậu lập đàn

Gồm có sáu ngọn đăng quang

Quả hoa tươi thắm hương phần năm cây

Sáu chung nước lọc đầy đủ lễ

Cùng chung nhau họp để kỉnh đàn

Thuyết kinh giải lý rõ ràng

Mỗi người đều định tâm an thọ trì

Ai xứ nào làm y lời dạy

Định tinh thần tụng bảy biến kinh

Tiêu bao nghiệp chướng tội mình

Hưởng đời ngươn thượng huyền linh sanh tồn

Ai cố gắng sớm hôm trì tụng

Thêm hai thời chuyển dụng tâm thành

Mẹ ban huyền diệu điển thanh

Tự tay cứu chữa mạnh lành nội gia

Đức Từ Tôn truyền ra cho biết

Các con cần tha thiết ghi lòng

Lúa mạch gần chín đầy đồng

Hiện ra móng bạc hư không rõ ràng

Gió từ đâu thổi sang rất mạnh

Trong niên này gặp cảnh phong ba

Khổ sầu từ trẻ tới già

Chúng sanh phải chịu thiết tha cơ hàn

Nạn đói lạnh lầm than đau xiết

Là điềm trời ứng thiệt rõ ràng

Thiên Đình thâu hạt lúa vàng

Thần linh ngũ cốc lịnh ban về trời

Gieo họa cho cảnh đời khốn khổ

Tuy vậy mà có chỗ cùng chừa

Nơi nào kỉnh Mẹ sớm trưa

Trì kinh địa Mẫu phước thừa bình an

Mẹ bảo hộ vững vàng nơi đó

Được trúng mùa mưa gió thuận hòa

Ai tùng phổ biến gia gia

Tuyên truyền kinh Mẫu đứng ra giải bày

Phổ thông in đủ đầy nghĩa lý

Mẫu sẽ sai các vị thiên thần

Gia thần ủng hộ ân cần

Đồng theo độ kẻ xa gần thành tâm

Được phúc lành tháng năm no ấm

Trên Thiên Đình ghi chấm phước ban

Nội gia kẻ đó thanh nhàn

Được thạnh phát vinh quang muôn phần

Thanh Long, Bạch Hổ thần cũng giáng

Phò tá người xứng đáng con lành

Từ Tôn cho biết rõ rành

Trăng mười thập bát giáng sanh trần miền

Đến giờ ngọ thiền kỉnh Mẫu

Chẳng có nên dời đổi thời gian

Sửu, mùi, thìn, tuất không an

Đúng giờ nhứt định lập đàn trì kinh

Cầu linh Mẹ thương tình cứu khổ

Phủ điển linh phổ độ chúng sanh

Các con tụ họp tâm thành

Được ban mầu nhiệm phúc lành khắp nơi

Mẹ hiển thánh xuống đời tri chứng

Phương hướng nào bền vững chí tâm

Thường hành kinh Mẫu diệu thâm

Ngày đêm thành kỉnh tháng năm thanh nhàn

Còn lo chi mùa màng chẳng trúng

Gia nào hay trì tụng kinh này

Phúc lành sẽ được hưởng ngay

Thăng thiên đắc quả chẳng sai chẳng lầm

Hưởng quý tế cao thâm lộc cả

Thọ hương đăng trà quả vinh sang

Chơn kinh của Đức Mẫu Hoàng

Gồm bao diệu lý lời vàng ngọc châu

Kinh địa Mẫu đúng vào bậc nhứt

Chẳng tường phân ý thức suy tầm

Người đời còn bởi mê tâm

Chẳng nên khinh dễ lỗi lầm tội mang

Ai tỉnh ngộ lập đàn cung kỉnh

Thọ trì kinh nghiêm chỉnh cúng dường

Nạn tai nghiệp chướng lỡ vương

Một ngàn muôn kiếp thoát đường trầm luân

Kỉnh địa Mẫu thấm nhuần đạo lý

Gắng cần chuyên nghiệm kỹ lời khuyên

Hằng ngày ròng rã khẩn quyền

Được nhiều công đức tội liền tiêu tan

Kỉnh Mẫu hơn muôn ngàn kỉnh khác

Ai chí tâm hiển đạt phúc lành

Rõ thông từng chữ hiểu rành

Người đó sẽ được Mẹ dành hồng ân

Điển huyền linh xa gần chiếu tỏa

Phóng hào quang khắp cả bầu trời

Thưởng người hiểu rõ từng lời

Tâm tư kẻ đó sáng ngời minh châu

Ai thông đạt từng câu nghiệm lý

Đã tri tường nghĩa lý Diệu kinh

Có thể gội sạch tội mình

Bao nhiêu nghiệp chướng oan tình tiêu tan

Như ai rõ từng hàng Mẫu dạy

Qua nạn tai sắp xảy đến mình

Lại còn hưởng được phuớc vinh

Tam tài lộc thọ khương ninh thanh nhàn

Nếu ai hiểu được toàn kinh quyển

Thì đích danh Mẫu chuyển điển quang

Luôn được phước lộc bình an

Đời đời kiếp kiếp Mẹ ban phúc đầy

Như nghe thuyết kinh này chẳng tưởng

Lại bỏ qua không lượng tường tri

Mà lòng chẳng khứng thọ trì

Bị khép vào tội khinh khi Phật Trời

Tội phỉ báng bao lời xúc phạm

Lâm vào cảnh khóc thảm sầu than

Ngày ấy chẳng có kêu oan

Phải đành vương tội gian nan ngục hình

Dân nước nào chẳng tin lời Mẫu

Sẽ lâm vào bao nỗi thiết tha

Đại kiếp thủy hỏa phong ba

Thảy đều chết rụi đâu mà còn chi

Lòng Mẫu tử nghĩ suy đau xiết

Muôn hưu hủy đại kiếp phong ba

Nạn thủy hỏa sắp xảy ra

Thương cho sanh chúng phải sa cảnh sầu

Ngặt chúng chẳng quay đầu trở lại

Tuân theo lời Mẫu dạy trong kinh

Mẹ muốn bỏ sổ tử sinh

Vì thấy số phận chúng sinh chết nhiều

Mẹ tính mãi bao điều phương kế

Chẳng đành lòng bỏ phế lảng ngơ

Tình thương vô bến vô bờ

Làm sao cứu được con thơ trở về

Mẹ dùng chước mầu phê sắc lịnh

Phán nhân rằng chỉ định thế này

Truyền thần thiện ác đến đây

Chia làm hai phái lướt mây xuống trần

Người nào hung dữ ác thần dẫn dắt

Nhập cùng chung kẻ bất lương tâm

Độc ác, tàn nhẫn, đa dâm

Chia ra tất cả chẳng lầm lộn chi

Bậc hiền lương phương phi quân tử

Thiện thần gom lại giữ một nơi

Đưa vào chánh giác kịp thời

Ngày đêm tu niệm quên đời gian nan

Chờ đến ngày hạ màn chung cuộc

Mẫu sẽ vãi ra một chài

Dầu cho thiện ác phân hai

Tóm thâu tất cả một chài nhốt chung

Liên lụy kẻ tận trung hiếu thảo

Người tu hành học đạo kinh tâm

Chừng đó mới thấy diệu thâm

Mẫu từ sẽ chuyển huệ tâm trẻ lành

Được sống sót nhàn thanh đủ trí

Biết tường phân chánh lý đường tà

Thiện gần ác lại tránh xa

Từ đó các đạo mở khai

Đồng xuôi lòng ăn năn quy tụ

Chánh đạo Mẫu hội đủ đem về

Chẳng còn chia rẽ khen chê

Phân ra nhiều mối bề bề tường phân

Hình tướng chài phép thần mầu nhiệm

Mẫu tả ra những điểm rất cần

Nhị thập bát tú phân thân

Phủ vây chánh bắc giác gần chánh nam

Còn phương hướng tây nam tây bắc

Các vị thần giáp mặc bông bào

Gồm sáu mươi vị tài cao

Mẫu từ phán lịnh truyền trao lời vàng

Tuân lời dạy thiên can mười vị

Thập nhị thần đinh chỉ địa chi

Tất cả tinh tú các vì

Ủng hộ hoàng đế Thái Vi hoàn toàn

Đức Từ Tôn Mẫu Hoàng điều khiển

Thần Lôi Công Lôi Điển tám phương

Phân thân trấn thủ phi thường

Sáu mươi bốn quẻ tỏ tường diệu thâm

Hiện nguyên hình tay cầm binh khí

Đứng dàn ra trực chỉ đó đây

Khắp trong thiên hạ đủ đầy

Trận độ của Mẫu lập xây hạ miền

Cõi trời nam từ niên đinh hợi

Đến niên thân dậu mới thiệt rồi

Biết bao huyền bí nhiệm mầu

Tại nơi hạ giới thảm sầu thiết tha

Mẫu từ bủa thiên la địa võng

Sức đại hùng vang động kinh hồn

Làm cho thiên ám địa hôn

Thần sầu quỷ khóc vong tồn thảm thương

Còn tứ đại thiên vương tiếp lịnh

Bốn cửa trận Mẫu định trấn an

Tám vị thần lực kim cang

Xông vào trận hóa pháp đàn thần thông

Làm trời đất hư không nghiêng ngả

Nhựt nguyệt tinh châu hỏa đảo xây

Cũng như chong chóng lăn quay

Thế rồi lặn mất không ngày hiện ra

Mẫu thâu lại yêu tà lăng mị

Kẻ bất lương phải bị luật hình

Hô phong hoán võ lôi đình

Làm cho sóng nổ nước minh mông tràn

Lửa dậy khắp nhân gian nguy khổ

Trận cuồng phong bão tố khắp vùng

Mẫu tận diệt đứa bất trung

Xử người bất nghĩa chẳng dung tha nào

Đến chừng đó vàng thau mới rõ

Mẫu thâu xong ngày đó bình an

Nước rút sóng lặn gió tan

Sẽ thấy vũ trụ dương gian tươi nhuần

Chỉ còn người hiền lương sống sót

Kẻ thiện lương giải khỏi vòng

Thế là Mẫu dụng huyền công

Diệu pháp hóa biển thần thông lẹ làng

Kinh đô có sen vàng đua nở

Bốn phía vòng khắp ở thị thành

Các con hiếu thảo hiền lành

Đến chừng khi đó Mẫu dành hồng ân

Được đổi xác kim thân bất loại

Chẳng tử sanh thoát khỏi nghiệp duyên

Chứng đặng Đại La Tiên Thiên

Bởi nhờ công cố gắng tu hiền thành công

Hội bàn đào thưởng đồng tất cả

Các con nào đắc quả dự vào

Thế rồi vĩnh viễn về sau

Chẳng còn chuyển kiếp khổ đau trần miền

Chúng con được niên niên bất tử

Khoái lạc tiêu diêu ngự cảnh nhàn

Giống cảnh Diêu điện Mẫu hoàng

Luôn hưởng thọ phước an cửu trường

Phật Mẫu ngự trên thượng tầng cõi

Hoằng khai dương nhơn loại bảo toàn

Hết lòng quảng đại sắc son

Hóa sanh dạy dỗ các con phản hồi

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG

ĐỊA MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG

CHƠN KINH (3 Biến)

LẠY ĐỊA MẪU

NAM MÔ – con kính lạy Địa Mẫu đấng cao vô thượng

Đã giáng lâm phò hộ thế gian này

Với anh linh cùng đức độ cao dày

Công tế thế an bang danh còn đượm

2. NAM MÔ – con kính lạy Địa Mẫu ân độ sanh vô lượng

Ân bảo trì cứu tử lại vô biên

Mẹ của nhân gian Mẹ thánh Mẹ hiền

Hàng Phật tử chúng con nguyền ghi mãi

3. NAM MÔ – con kính lạy Địa Mẫu đấng Mẫu nghi tứ hải

Danh lừng khắp cả nước non tiên

Xuống trần gian làm Phật Mẫu diệu hiền

Để cứu độ chúng sanh cơn hoạn nạn

4. NAM MÔ – con kính lạy địa Mẫu đấng anh linh vô hại

Xin Mẹ ban phép lạ cứu trần gian

Đang sống trong nghiệp chướng chốn trần hoàn

Xin tế độ cho muôn loài hết khổ

5. NAM MÔ – con kính lạy Địa Mẫu xin Mẹ ban ân lành

Cho Việt Nam Phật giáo thịnh hành

Được tôn nghiêm mầu nhiệm với viên thành

Cho con Mẹ bốn phương đều kính Mẹ

NGŨ CANH TỪ

- Canh một nhìn trần lệ tuôn rơi

Chúng dân khổ lụy nạn tơi bời

Nên lo tu tỉnh này con dại

Lạy Mẹ nguyện cầu bể khổ vơi

- Canh hai điển lực rải mọi nơi

Thiện nhân tu tỉnh được thảnh thơi

Sao không cố gắng tu trì vậy

Thương xót con, Mẹ chẳng nghỉ ngơi

- Canh ba lệ Mẹ nhỏ tràn trề

Hết lời kêu gọi con tỉnh mê

Cuộc đời say đắm đường vật chất

Chôn lấp linh quang cản lối về

- Cứu vớt cuộc đời giấc nam kha

Canh tư đẫm lệ cõi Ta Bà

Điển linh ban xuống lời từ ái

Kêu gọi thiện nhân nhủ Mẹ già

- Canh năm trầm ngâm suy diệu huyền

Bố ban huyền diệu dứt oan khiên

Thiện nhân cứu vớt tu hành vậy

Di Lạc oai linh dạy chư hiền

NAM MÔ CỰC THIÊN TÔN DIỆU TRÌ

HOÀNG MẪU VÔ LƯỢNG TỪ TÔN ĐẠI TỪ TÔN

A DI ĐÀ PHẬT

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT TÂM KINH

Tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn

Sáng trong ngần chẳng bợn mảy trần

Làu làu một tánh thiên chân

Bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm

Vận tâm ấy lặng trong sáng suốt

Cõi bờ kia một bước đến nơi

Trải lòng tròn đủ xưa nay

Công thành quả chứng tỏ bày đích đáng

Hàng Bồ Tát danh quan tự tại

Khi tham thiền vô ngại đến trong

Thẩm vào trí huệ mở thông

Soi thấy năm uẩn cũng không có gì

Luống tất cả không chi khổ ách

Trong thức tâm hiện cảnh sắc ra

Sắc không chung ở một nhà

Không chẳng khác sắc, sắc nào khác không

Ấy sắc tướng, cũng đồng không tướng

Không tướng y như tượng sắc kia

Thọ, tưởng, hành, thức phân chia

Cũng lại như vậy tổng về chơn không

Tỏa sắc tướng nhơn ông tạm đó

Các phép kia tướng nọ luống trơn

Chẳng sanh chẳng dứt thường trơn

Chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng sờn, chẳng thêm

Cớ ấy nên cõi trên không giới

Thảy làu làu vô ngại trường chân

Vốn không ngũ uẩn ấm thân

Sáu căn chẳng có, sáu trần cũng không

Thấy rỗng không mà không nhãn giới

Biết hoàn toàn thức giới cũng không

Tánh không sáng suốt đại đồng

Vô minh chẳng có mựa hồng hết chi

Vẫn không có thân gì già chết

Huống chi là hết chết già sao?

Tứ đế cũng chẳng có nào

Không chi là trí có nào đắc chi

Do vô sở đắc ly tất cả

Nhơn pháp kia đều xả nhị không

Vận lòng trí huệ linh thông

Bờ kia mau đến tâm không ngại gì

Không quái ngại có chi khủng bố

Tức xa lìa mộng tưởng đảo điên

Tâm không rốt ráo chi duyên

Niết bàn quả chứng, chơn nguyên hoàn toàn

Tam thế Phật, y đàn bát nhã

Đáo bồ đề chứng quả chánh chơn nhơn

Cho hay bát nhã là hơn

Pháp môn tối thẳng, cõi chơn mau về

Thiệt thần chú lính tri đại lực

Thiệt thần chú đúng mực quang minh

Ấy chú tối thượng oai linh

Ấy chú vô đẳng thinh thinh oai thần

Trừ tất cả nguyên nhân các khổ

Thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư

Thiên nhiên chơn thiệt bất hư

Án lầm thần chú chơn như thuyết rằng:

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha.

VÃNG SANH THẦN CHÚ

Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha, a di rị đô bà tì, a di rị đa tất đam bà tì, a di rị đa tì ca lan đế, a di rị đa tì ca lan đa, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ, ta bà ha. O (đọc 3 lần)

XƯNG TÁN

Chúng thích tử kiền thiền xưng tán

Đứng Mẫu nghi vô lượng lợi sanh

Đông tây nam bắc bốn phương

Hiện ra quang điển huyền linh tuyệt vời

Kim sắc tướng muôn ngàn công đức

Khắp mười phương chẳng bực sánh bằng

Bạch hào hiển hiện phóng quang

Xây vần chiếu sáng độ an dân lành

Nam mô Thiên cung thượng cõi Phật Mẫu

Tiếp dẫn chúng sanh A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật (108 lần)

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát (10 lần)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát (10 lần)

Nam mô Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát (10 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát (10 lần)

SÁM

Cơ Trời chẳng dám lậu ra

Mẹ thời thương trẻ xót xa trong lòng

Cho nên lòng Mẹ trực hồng

Canh khuya Mẹ đến tỏ trông sự tình

Nếu mà Ngài để làm thinh

Con ôi! Lớn bé khôn mình về sau

Thấy trong Trời định quặn đau

Con ôi! Não nộ Mẹ vào tâu xin

Muôn trông Thánh Đế thượng đình

Thứ dung trần tục tôi xin phen nầy

Tôi nguyền độ hết xưa nay

Bao giờ về hết trên thay sửa đời

Mẹ thương con dại con ơi!

Nếu không có Mẹ thời Trời chẳng dung

Con ôi! Lòng Mẹ khôn cùng

Thương con trần thế khắp chung bầu trời

Phải xưa con trẻ nghe lời

Mẹ đem về hết thảnh thơi an nhàn

Có đâu trần tục chẳng an

Nay thời đau ốm, mai mang tật nguyền

Chết rồi đọa lạc Diêm thiên

Luân hồi sáu thú lụy miền U Đô

Con ôi! Lòng Mẹ héo khô

Cũng vì thương trẻ Mẹ vô chốn này

Một giải tật bịnh con nay

Tiêu trừ đau ốm đặng ngày an vui

Hai giải bóng nảy thuận xuôi

Hàn thấp phong chứng hết rồi hân hoan

Canh chầy Mẹ kíp lên đường

Giã con ở lại Mẹ sang tây đình

Ngày ngày lòng Mẹ buâng khuâng

Cũng vì thương xót nơi chung bụi trần

Nỡ nào xây mặt sắp lưng

Liêu chiêu con đỏ Mẹ đành xiết than

Trời cho oai nộ sấm vang

Nếu không có Mẹ ắt tàn chúng con

Bởi nên Mẹ trách phiền con

Công Mẹ sanh sản chẳng còn tiếc chi

Con sao bạc nghĩa chẳng ghi

Nhờ ơn tạo hóa chút gì công danh

Nếu như Mẹ giận bỏ đành

Thì con đâu đặng nên danh cuộc đời

Ngày ngày ăn uống vui chơi

Chớ hề con niệm địa thời Mẫu đây

Muốn nên kiển vật tạo gây

Muốn độ con trẻ phải bày Đỗ khuyên

Đôi lời Mẹ nhắc con ghi

Ngày nào kêu Mẹ, Mẹ liền dắt con

Trần gian tăm tối mịt mù

Con ơi nghe Mẹ thẳng đường con đi

Những lời Mẹ đã tiên tri

Ngày nào đại hội con thì gặp cha

Ít lời kim khẩu thuyết ra

Đương gian con ngụ Mẹ mà thượng thiên

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

VÔ LƯỢNG ĐẠI TỪ TÔN A DI ĐÀ PHẬT (1 biến)

ĐƯA ĐIỂN MẸ HỒI CUNG

Trước hương đăng trà quả

- Lễ kỉnh thành con bái tạ Mẫu nghi

- Mẹ là Đại đức từ bi

- Vì thương con dại mới đi xuống trần

- Lời châu ngọc Mẹ ân cần dạy biểu

- Tiếng đá vàng con mới hiểu thiên cơ

- Dắt con chỉ bến chỉ bờ

- Lo tu trọn đạo đặng nhờ thiêng liêng

- Này các con quyết tâm chí tịnh

- Giữ một lòng nhẫn nhịn lo tu

- Giờ này là tuyết âm u

- Điển linh Mẹ giáng xuống trần độ con

- Nên con mới biết cung soi bờ bến

- Đồng cùng nhau dắt đến trường thi

- Gia trang sắp đặt an bài

- Thanh trà hoa quả lễ bài kính dâng

- Con lớn bé chúc mừng Hoàng Mẫu

- Cầu phước dư cho Nam Việt an vui

- Giờ này cầu nguyện đã rồi

- Lạy đưa Đức Mẹ phản hồi thiên cung

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG DIÊU TRÌ

KIM MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG TỪ TÔN

ĐẠI TỪ TÔN CẢM ỨNG CHỨNG MINH

A DI ĐÀ PHẬT (1 biến)

TỤNG KINH XONG,TIẾP TỤC BÀI NGUYỆN NÀY:

Kiền thiền vọng bái Mẫu hoàng

Chấn chỉnh đạo giáo sắp an dân tình

Độ người khỏi chốn u minh

Vọng cầu bái Mẹ nhờ tình xót thương

Chúng dân tai họa đa vương

Lạy Mẹ dạy dỗ mới tường thiên cơ

Vô cực Từ Tôn Tây Thiên Bá chủ

Vương cung Tây Mẫu đê đầu lạy tạ từ ân

Hào quang rọi xuống hương lân tỉnh thành

Khắp trong dân chúng làm lành

Thương yêu dùmg giúp chẳng đành bỏ nhau

Mây lành rọi tỏ năm màu

Cỏ cây tươi tốt làu dàu thái dương

Yên vui bốn bể mới tường

Cơ trời sắp đặt luân thường vẻ vang

Diêu trì chấn chỉnh sửa sang

Bao nguồn về cội một đàng chánh quy

Kiền thiền vọng bái Từ Tôn

Chuẩn y Tam giáo mới tồn lý cao

Ơn trên cam lộ rào rào

Chúng con nguyện vọng ước ao thái bình

Lạy cầu Mẹ ở Thiên đình

Độ an dân chúng pháp linh tỏ tường

NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG ĐỊA MẪU

DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CHƠN KINH (3 biến)

HỒI HƯỚNG

Phần kinh con mới đọc rồi

Nguyện xin phước đức vun bồi chúng sanh

Cho người thức tỉnh tu hành

Bến mê phút chốc biến thành ao sen

Lý kinh sáng suốt như đèn

Rọi vào tâm trí tốt đen sáng liền

Tụng kinh Địa Mẫu có duyên

Gặp người tri thức bạn hiền đồng tu

Ngày ngày tinh tấn công phu

Điển quang Mẹ chiếu linh căn sáng ngời

Cúi xin Phật Mẫu chứng lòng

Tâm nguyền quyết chí gắng công tu trì

Nam mô vô thượng hư không Địa Mẫu dưỡng sanh

Bảo mạng chơn kinh Đại Từ tôn (1 biến)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Từ Thị Tôn Phật (1 biến)

Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát (1 biến)

SÁM HỐI

Cúi đầu con đảnh lễ mười phương

Nguyện cầu xác Mẹ an khương muôn đời

Lễ trên Ngọc Đế cha trời

Diêu Trì Địa Mẫu mẹ thời chứng minh

Các con tội lỗi muôn nghìn

Đêm nay sám hối tội tình tiêu tan

Lễ trên tam giáo đạo tràng

Già Lam Cổ Phật kỳ quan con chờ

Lâu năm lạc hố xa bờ

Níu theo cha mẹ cuộc đời an vui

Từ đây đạo lý thêm muồi

Sửa tâm tu niệm lau chùi thành hay

Lễ trên bàn cổ sơ khai

Vô thủy về Mẫu mẹ thời chứng minh

Độ con hồn xác nhẹ mình

Từ đây sửa đổi tu hành đạo nhơn

Nay con dẹp giận bỏ hờn

Dứt điều phiền não kéo đờn từ bi

Lễ trên đức mẹ Diêu Trì

Muôn ngàn tội lỗi Mẹ thì thứ tha

Nào là lỗi mẹ lỗi cha

Lỗi chồng lỗi vợ vậy mà quá vay

Lỗi trong huynh đệ hằng ngày

Nay con sám hối tội tình tiêu tan

Vì con trìu mến giàu sang

Cho nên cực khổ gian nan đủ điều

Nay con nguyện bắc cầu kiều

Đưa đời giải thoát dắt dìu từ bi

Lễ trên Mẫu mẹ cung ly

Tội chi Mẹ cũng hỷ xã cũng là thứ tha

Lễ trên từ phụ Thích Ca

Pháp lành ban rãi con mà lục thông

Từ đây con mở trói lòng

Nguyện con thoát khỏi cái vòng bào thai

Lễ trên hội đồng chư Phật Bồng Lai

Chứng minh nam nữ gái trai tu hiền

Tu cầu Thất Tổ Cửu Huyền

Ông bà cha mẹ chầu miền Tây Phương

Muôn ngàn cực khổ gió sương

Con đây cũng nguyện ăn tương trọn đời

Lễ trên ba mươi sáu tầng trời

Bảy mươi hai tầng địa phủ mẹ thời chứng minh

Tu cầu cho thế giới hòa bình

Vạn dân an lạc sửa minh lo tu

Nguyện đời thả hết tội tù

Nguyện trong nhân loại thiên thu an nhàn

Nguyện trong khắp cả nam bang

Quan quân lớn bé lo toan tu hành

Nay con lánh dữ làm lành

Tránh xa muôn điều tội ác sẵn dành từ bi

Từ nay con dứt bỏ tham sân si

Dứt điều phiền não qui y tấm lòng

Nguyện cầu trong xóm trong làng

Nguyện ai cũng biết lên đàng Tây Phương

Lạy cùng Ngọc Đế xót thương

Thứ tha con trẻ khỏi tai ương hồng đời

Nguyện tâm chẳng đổi chẳng dời

Ra tay cứu thế giúp đời hạ ngươn

Dẫu mà cực khổ khó sờn

Nguyện cầu thế giới bảo tồn lo tu

Nay con đã bỏ phàm phu

Nhất tâm theo Mẹ ngao du Niết Bàn

Độ con hồn xác nhẹ nhàng

Ra đời cứu thế dẫn đàng đệ huynh

Nguyện trên Long Hộ Pháp oai linh

Ủng hộ các con nguyện giác ngộ kỳ ba

Lạy trên cổ phật Di Đà

Giúp con ra khỏi vũng lầy trầm kha

Nam mô bổn sư Thích Ca

Ta bà điều ngự chứng mà các con

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát phật chứng minh

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

TAM QUI

Qui y Phật Mẫu cứu trần thế

Nguyện xin phước đức vun bồi chúng sanh

Trần gian biết nẻo tu hành

Nhờ đèn trí huệ biết đường Phật Tiên

Qui y Pháp là phương giải thoát

Điển huyền linh bủa khắp trần gian

Sửa tâm chứng đắc kịp thời

Linh căn Mẹ điểm hội kỳ Long Hoa

Qui y Tăng nhơn truyền Mẫu đại

Phải ăn chay giới luật nghiêm trang

Hữu hình gia tạm luân hồi

Vô di thượng cảnh trở về Thiên cung

CHUNG

THỜI KINH TỤNG ĐẾN ĐÂY ĐÃ HẾT

BÀI KỆ

Thượng ngươn lập hội Long Vân

Phân ngôi kế vị hòa bình quốc gia

Cộng đồng Tam giáo quy nguyên

Chơn truyền tâm ấn khai cơ đạo hiền

Thượng thông Thiên Địa Long Hoa

Chuyển luân Chánh pháp độ người thiện duyên

Thiên cơ kín nhẹm khó rành

Người không căn trước thiệt tình biết đâu

Chú Giải Địa Mẫu Chơn Kinh

Hồi mới tạo Thiên lập Địa, vua Bàn Cổ xuất thế trị vì trước nhứt, ngài mới sắp đặt ngôi thứ, vì lẽ tự nhiên ngài phong tặng cho Mẫu đây đến mực tối cao tối đại. âm dương hai khí đụ nhau rồi mới kết cấu cùng nhau hiệp thành hôn phối. Nhờ có gió thuận mưa hòa, hiệp tác mới hóa sanh muôn loài vạn vật. Ấy vậy ai mới để bước vào đường đạo đức thì phải trì kinh Địa Mẫu này trước hơn hết mới nhằm đạo hạnh. Trên thì cầu xin Hoàng Thiên hoan lạc hỉ xả tội lỗi cho tất cả chúng sanh. Còn dưới thì khấn nguyện cùng Địa Hậu vui lòng bảo hộ muôn dân cho đặng an nhàn trường cửu. Kể từ đây trời đất đã phân biệt rồi, chẳng còn mù mịt mờ ám như khi trước nữa. Đất là âm, trời là dương. Âm dương mới khắng khít cùng nhau chẳng hề rời rã. Thông đồng khắp cả cùng trời đất thấu đáo nhựt, nguyệt, tinh là ba ánh sáng, và bao trùm tất cả càn khôn, vũ trụ chẳng còn sót hướng nào bắc, nam, đông, tây là bốn góc chánh trụ. Hiệp với tây bắc, tây nam, đông bắc, đông nam là tám hướng bao vòng nơi ngoài gọi rằng trời đó. Còn Mẫu đây, Mẫu có thủ trung ương mồ kỵ gọi rằng đất. Bởi vậy cho nên Mẫu bao dưỡng cho muôn loài từ hồi đời tiên thiên nhứt khí, kêu là đời thượng cổ dĩ chí đời hậu thiên, kêu là đời hậu lai ác thế cầu trọng. Còn phu quân Mẫu vốn thiệt là một đồng tử trường sanh bất lão, huyền diệu cao minh vô cùng. Ngài thì điếc, còn Mẫu đây thì câm, đôi ta kết bạn cùng nhau hòa nhã, sách có chữ rằng: thiên lung địa á, thần cũng là dương, khí cũng là âm, lúc ban sơ dương thạnh âm suy, phối hiệp mới biến hóa ra trời đất.

Đến chừng tạo thiên lập địa rồi, thì dương khứ âm lai, khí thần giao cảm mới hóa sanh loài người hiền lành chơn chánh. Chơn khí là Mẫu đây, Mẫu đây mới thiệt là âm khí, còn chơn thần thì biến lại làm chúng sanh của Mẫu. Chơn thần là nhứt điểm linh quang ấy là dương khí đó. Âm dương hội hiệp gọi rằng đấng tạo hóa. Tạo hóa ra thiên địa trước hết, rồi sau mới hóa sanh ra chúa thánh tôi hiền, tuy là chẳng thấy âm dương giao cấu như phàm phu tục thế nhưng mà có thật vì thiên can với địa chi thường thường luân chuyển sanh sanh hóa hóa ra hoài chẳng dứt. Tám sưu là 12, ấy là thập nhị địa chi: tý, sửu, dần, Mẹo, thìn, tị, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Còn nhị bát là 10 ấy là thập thiên can: giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Can chi là âm dương đó. Tử với Mẫu chẳng rời nhau thì thọ thai liền. Thai nghén cưu mang như vậy cho đến mười năm chẵn. Mười năm chẳng thét mới đúng quẻ hào đã định, vì trong bát quái có phân chia làm 8 hướng, mỗi một hướng chia ra làm 8 quẻ, mỗi một quẻ chia ra làm 6 hào, cộng chung là 64 quẻ, tẻ ra làm 384 hào. Đúng giờ mãn nguyện trúc cơ, thì trong thân Mẫu xuất hiện sáu vị thánh đế minh quân kể dưới đây: một là vua Thiên Hoàng, hai là vua Địa Hoàng, ba là vua Nhơn Hoàng, bốn là vua Phục Hy, năm là vua Thần Nông, sáu là vua Hiên Viên. Qua đến đời vua Phục Hy thì ngài đã hiểu rõ máy biến hóa ra trời đất. Ngài bèn phân định hai khí âm dương và họa ra một cái bát quái tiên thiên rõ 8 hướng trong kiền khôn vũ trụ. Đến đời vua Thần Nông thì ngài tiên đắc tìm kiếm ra được năm giống lúa và sáu thứ gạo. Đến đời vua Hiên Viên thì ngài kiếm ra đa cách để chế tạo ra y phục và các đồ vật dụng cho người đời cần dùng chẳng sót món nào.

Con người mà đặng ăn no bận lành kể từ hai đời vương đó. Rồi lưu truyền kiểu mẫu lại cho hạp thời tiết và hạp phong thổ. Phật Địa Mẫu phát lạc rằng: ba kiếp Phật xuất thế, kiếp nào cũng ở trong thân Mẫu mà ra. Chư vị bồ tát cũng vậy, chẳng có vị nào lìa xa khỏi thân Mẫu này được nữa. Nếu họ ra khỏi thân Mẫu rồi, họ nương ngụ xứ nào cho được bây giờ. Vì bởi khắp cùng đông, tây, nam, bắc đã có 4 bộ châu bao trùm tất cả các xứ rồi. Cùng là xuân, hạ, thu, đông bốn mùa tám tiết trở xây cũng do nơi Mẫu tạo thành. Nào là sông rạch, hồ biển đâu đâu cũng chẳng rời ra khỏi thân Mẫu. Cùng muôn nước chín châu cũng do nơi Mẫu vun dưỡng trưởng thành. Trải qua các đời vương đế đại danh chưa có ai ra khỏi thân Mẫu. Cùng cả thảy lớn bé trong cung điện, cũng do nơi Mẫu vun trưởng thành. Khắp trong thiên hạ Mẫu nhạc là năm danh sơn thắng cảnh hơn hết. Cùng là núi cao rừng thẳm cổ thụ ngàn năm, cũng do Mẫu vun dưỡng trưởng thành. Các sắc dân trăm họ đâu có ai lìa ra khỏi thân Mẫu được. Cùng năm giống lúa, sáu thứ gạo, cũng do nơi Mẫu vun dưỡng tốt tươi, bảy mươi hai cảnh thanh lương địa kia, chẳng phải ở ngoài thân Mẫu này được. Cùng muôn loài cầm thú cây cũng do nơi Mẫu vun dưỡng trưởng thành. Con người trần thế mà sống đặng đây, thì chết cũng nhờ ăn uống vật thực của Mẫu mới sống.

Đến chừng chết rồi thì cũng phải chôn thây cất xác trơ vào trong mình Mẫu, sách có chữ rằng: sanh tại thế, tử hườn tại thế. Tất cả châu quận, phủ, huyện cũng chẳng rời khỏi thân Mẫu được. nào là am tĩnh, quán xá, thơ viện, lâu đài cũng nhờ lấy tài liệu và vật chất trong thân thể của Mẫu mới làm ra được vững bền tốt đẹp. Thánh, Thần, Tiên, hiền lớn nhỏ cũng nhờ Mẫu phong thưởng đặt bày lớp lang. Còn các chư Phật mà đặng kim cang bất hoại thì cũng nhờ Mẫu chứng nhận công quả cho mới đặng đắc thành chánh giác. Huỳnh kim là vàng ròng của Mẫu ban bố hun đúc ra vóc ngọc mình vàng của các chư Phật kia. Thật là quý báu hơn tất cả trân châu, bửu ngọc trong bốn phương trời. Thiếu chi người ham muốn vọng tưởng đến chừng kết cuộc rồi, có mấy ai đắc thành sở nguyện. Còn nào là những vàng thỏi bạc nén, cùng các loại kim khí khác cũng do nơi Mẫu sản xuất mới có. Vậy chúng con xét lại đó mà coi còn sót món nào ngoài thân Mẫu này đặng chăng. Các nhà vương hầu tiêu nhược quốc nhờ Mẫu phong tặng tôn kính. Còn trải qua các nhà đế vương đại cường quốc thì cũng nhờ Mẫu sùng tôn cho, mới được an hưởng thịnh trị lâu dài. Nước nào mà bị giặc giã cưỡng bức lấn lướt cũng do nơi Mẫu vận chuyển phạt hành mới có cảnh quan tranh đấu khởi. Vậy mà chẳng thấy nước nào biết trọng kính đến thân danh của lão Mẫu này ráo trọi. Lãnh, nhiễu, the, lúa, vải thô, thứ nào cũng do nơi Mẫu sản xuất. Cùng là bông hoa, cây trái, rau cải đủ thứ cũng do nơi Mẫu vun dưỡng trưởng thành. Các loại chua, ngọt, cay, đắng do nơi Mẫu sản xuất. Cùng thuốc uống, lúa ăn trong bốn mùa cũng do nơi Mẫu vun dưỡng trưởng thành. Hành, tỏi, hẹ, nén, kiệu do nơi Mẫu sản xuất. Cùng là gừng, đường, tiêu, ớt cũng do nơi Mẫu vun dưỡng trưởng thành.

Khắp trong thiên hạ, đàn ông chí những đàn bà, con nít đều sanh ra nhiều chứng bịnh. Bởi vậy cho nên Mẫu tạo ra sẵng sàng cả muôn thứ thuốc để phòng điều trị. Lại cũng có hiếm hạng người nam nữ chẳng ưa dùng tửu nhục mỹ vị. Vì vậy cho nên Mẫu đã tạo sẵn nào là dầu, tương, muối, giấm đặng cho chúng nó dùng cho vừa miệng. Món nào món ấy cũng do nơi Mẫu sản xuất. Trăm ban vạn sự cũng do nơi Mẫu vun dưỡng trưởng thành tất cả. Phật địa Mẫu than rằng Mẫu đã lao tâm tổn huyết với chúng con đã tận tuyệt rồi. Công lao tiêu trừ ấy biết lấy bút mực nào mà tả ra cho hết được. Vì tình Mẹ thương con nam nữ, dầu lao khổ thế mấy Mẫu cũng chẳng sờn. Sách có chữ: phụ Mẫu ái tư chi tâm, vô sơ bất chí, vậy mà chúng con nỡ lòng nào quên dứt ơn sâu nghĩa cả của Mẹ cho đành. Vật ăn phẩm uống trang sức cân đai gì Mẫu cũng tạo hóa. Hễ Mẫu tạo hóa ra món nào, Mẫu hết lòng vun dưỡng món nấy, còn hoài cho đến ngày chung cuộc cuối cùng mà thôi. Mẫu cũng có thể chế biến ra tiền bạc đủ thứ và đủ kiểu cho chúng con chi dụng hằng ngày. Vậy mà chẳng thấy ai để lòng tưởng niệm đến Mẫu một tiếng coi thử. Trên đời chẳng còn sót món nào ở ngoài thân Mẫu. Ấy vậy mà loài vạn vật cũng hườn lại một tay của Mẫu tạo hóa sanh thành tất cả không? (Nam mô nhứt tâm thành kính. Nam mô a di đà Phật, thật y như lời của Mẫu truyền bảo chẳng sai. Trước khi Mẫu hóa sanh ra có một vật thô sản mà thôi, gọi rằng quả Địa cầu. Rồi nơi quả địa cầu ấy Mẫu tích trữ chẳng biết bao nhiêu tài liệu và phẩm thực, dành để cho sáu ngã luân hồi cần dùng chẳng hay gì hết được.

Trên đời này chỉ có một mình trời là lớn hơn hết mà thôi, chớ có ai nào biết đến Mẫu. Chớ như địa Mẫu này sánh cùng hoàng thiên kia cũng đồng một bực đó mà. Khi nào trên trời mưa xuống một giọt nước cam lồ thủy. Thì dưới đất bèn hóa sanh ra các loại ngũ cốc đầy đồng lấp ruộng. tuy là hạt mưa ngọt ngào trong sạch kia rớt xuống đất đượm nhuần mát mẻ, vậy mà ai có biết đặng gốc hột mưa ấy bởi nơi đâu mà ra chăng? Cũng bởi hút nước trong cốt thủy tinh vi của Mẫu đem lên không trung làm mây, rồi mây ấy bèn đông đặc lại thành giá, giá ấy gặp một luồng điện quang chiếu diệu vào, liền tan rã rơi xuống đất, thành ra mưa đó. Rồng, cù tàng hình ẩn dạng dưới ngàn sông, muôn suối cũng chưa ra khỏi thân Mẫu được. Bởi vậy cho nên bão tố gió mây gì cũng do nơi Mẫu vận chuyển thiệt hành tất cả. Nếu Mẫu chẳng điều khiển rồng làm gió làm mây. Thì bao giờ ai thấy có rồng nào dám tự chuyển làm mưa xuống xứ nào đặng. Xứ nào mà chẳng có rồng, cù tàng hình ẩn dạng ở dưới. Hễ nghe lệnh Mẫu hô phong hoán vũ thích lịch lôi đình nơi nào, thì rồng nơi đó bèn hiện ra làm gió làm mưa liền. Nhắc tới nhắc lui mà nghe, chớ việc nào cũng do nơi Mẫu vận trù quyết sách cả thảy. Vậy mà người đời mấy ai để tâm xét đến. Mẫu rất đau lòng xót dạ. Nhọc nhằn cay đắng bao nhiêu thì dễ cho Mẫu chịu. Con mặc tốt ăn ngon thì chúng con toại hưởng vui cười. Phật Mẫu phát lạc rằng: từ xưa đến nay, Mẫu chẳng hề nhắm mắt. Hễ Mẫu nhắm mắt lại rồi, ắt có tai to nạn lớn sắp xảy đến cho chúng sanh liền. Chẳng đợi tới giờ nhắm mắt làm cho, nếu Mẫu xây lưng sấp mặt trong vòng một giờ.

Thì con cá ngao to lớn trở mình lăn qua một cái nó sẽ xử tiêu sạch bách. Trời thì tan, đất thì rã. Trời đất đâu có thấy nữa. Trên đời này sẽ thành ra một tràng không thì trống trống trơn trống rỗng rồi đó. Chừng đó các chư Phật Như Lai cũng phải tàn ẩn ra ngoài cõi ngoại càn khôn. Còn chư vị bồ tát thì đào tẩu biệt hình dạng. Nào vua chúa, quan quân dân làng sẽ bị diệt tiêu tan rụi hết. trời, đất thánh thần sẽ bị tiêu tan rã rọt, cũng như bị thiêu trong lò bát quái kia vậy. Sẽ chẳng còn biết đâu là đâu, đông, tây, nam, bắc chẳng nhận ra hướng nào cho đặng. Đến chừng đó, muôn loài vật sẽ nát biến ra như tro như bụi kia vậy. Phật Mẫu hứa rằng: nếu có kẻ nào gia tâm nghiên cứu sưu tầm thấu đáo chơn lý của Mẫu mà biên rải ra cho người đời. Chừng Mẫu khảo soát lại nếu quả chơn lý diệu mầu Mẫu sẽ độ kẻ ấy liền. Mẫu sẽ giáng bút truyền cho ngọc linh chi hiện xuống nhận vào tâm kẻ ấy đặng trở nên sáng suốt phi thường. Rồi đích thân Mẫu sẽ phản bổn hườn nguyên chơn khí lại đúng thời tiết, cho kẻ ấy xuất hiện ra chơn thần chẳng sai. Hễ ai dưỡng tánh tu tâm cho đặng hoàn toàn thì tinh thần mới hội hiệp lại được. Còn tinh thần với khí mà khối lại đặng tròn tỏ chặt chẽ thì chỉ có một mình Mẫu nầy tạo ra được mà thôi. Nếu như Tiên Phật, Thánh Hiền nào bỏ qua chẳng cần quang khán chơn lý trong kinh Địa Mẫu này. Thì chớ khá khoe tài sóng sức nơi chốn đô hội đông người. Còn quần thần văn võ nào bỏ qua, chẳng cần quang khán chơn lý trong kinh Địa Mẫu này. Thì cũng như họ quên đứt ơn sâu nghĩa cả từ Mẫu này rồi đó. Còn những kẻ văn chương học thức, nông gia, thầy thợ, thương nghiệp nào mà bỏ qua, chẳng cần quang khán chơn lý trong kinh Địa Mẫu này nữa.

Thì cũng như đã chẳng cần đền đáp ơn nghĩa cho Mẫu họ lại còn bội bạc nghịch nghi là khác. Nếu chúng con làm ngơ, giả đò chẳng biết chánh pháp chơn truyền của Mẫu nầy là mầu nhiệm mà học đòi theo, cứ bo bo hành theo ý tư tưởng riêng của chúng con hoài như vậy. Thì sẽ bị đọa đày muôn kiếp chẳng đặng tái sanh trở lại làm người. Nếu chúng con muốn biết căn nguồn danh tánh của Mẫu là ai kia mà dám ăn nói cao giác như vậy, thì phải lóng tai mà nghe cho rành: Lão Mẫu này vốn thật là lão bà hỗn độn, hóa sanh ra thuở còn mù mù mịt mịt chưa có phân chia trời đất kia lận. Rồi đó Mẫu mới sống ở đời đặng mười hai muôn. Chín ngàn sáu trăm tuổi thọ. Trong thời gian xuất thế ấy, Mẫu đã chịu cực nhọc khổ lao với chúng con đã dư ngàn dư muôn rồi đó. Mà chẳng ngờ đã đến thời kỳ diệu độ. Mẫu hóa thân trở về cõi hư không vô thượng một cách mau lẹ như chớp nhoáng kia vậy. Từ ấy đến nay nào là trai hiền gái thảo của Mẫu đâu, chẳng thấy đứa nào. Ngồi thuyền ra giữa chốn sông trường giang khóc kể đến Mẫu một tiếng mà coi thử, như vậy mà Mẫu phiền trách, nếu chúng con muốn cho Mẫu sẽ được trùng phùng tương hội lại một lần nữa. Thì phải ráng ẩn nhẫn tu hành chờ đến hội tý hoặc hội sửu thì Mẹ con ta sẽ được gặp nhau trong lúc khai thiên tịch địa. Cuốn địa Mẫu chơn kinh này có một trăm tám mươi hai câu mà thôi. Câu nào câu nấy chánh là lời nói của rồng thuyết ra chớ chẳng phải của ai đâu mà nghi ngờ lầm lạc. Nếu nhà nhà đều biết trì niệm mãi mãi, thì mùa màng sẽ được trúng no đủ, lại còn được thọ hưởng lạc thú của đời thanh tịnh nữa. Đã chẳng bị tai to nạn lớn nhập dồn dập. Thiện nam tín nữ trong các nhà ấy sẽ được hưởng trường sinh trường cửu.

Nhược bằng chẳng nghe lời của khuyên bảo ra đây. Thì mùa màng ruộng rẫy sẽ bị thất bại rụi hết, chẳng còn một hột mà ăn. Nhược bằng chẳng tin lời của Mẫu thuyết ra đây. Thì sẽ lâm vào vòng đại kiếp hỏa phong mà chết rụi hết, không mong trông gì sống sót cho được. Mẫu cho chúng con biết rằng: mười tám tháng mười, là ngày vía giáng sanh của Mẫu. Đến ngày ấy, nhà nào cũng phải tụng niệm kinh địa Mẫu này cả thảy, mới phải là con nhà hiếu nghĩa. Lập đàn tràng, dưng hương dưng trà qua cho tinh khiết nghiêm chỉnh. Rồi hội hiệp cùng nhau trì kinh một lượt vào dưng văn sớ lên cho Mẫu chứng mih công cho. Nếu như có danh nhơn, hiền sĩ nào tiên đắc truyền bá kinh địa Mẫu này ra cho đủ đầy nghĩa lý. Mẫu hứa sẽ cho con cháu vị hiệp sĩ ấy thọ hưởng lộc hoàng gia thiên thu vạn đại. Còn như vị phu nhân nào truyền bá phổ thông kinh Địa Mẫu ra cũng đầy đủ nghĩa lý như vậy nữa. Mẫu hứa sẽ cho con cháu vị phu nhân ấy thọ hưởng vinh huê sang phú tột bực đời đời. Còn như nếu có kẻ thường dân nào mà vui lòng ấn tống tiếp ra thêm nữa. Mẫu hứa sẽ cho kẻ ấy trổ sanh ra đặng 5 trai, 2 gái thao vẹn toàn kế hậu lửa hương đời đời chẳng tuyệt. Còn như có cặp đôi bạn nào nhứt tâm lo liệu cúng vía Mậu Kỵ thường thường chi lệ. Mẫu hứa sẽ cho cặp đôi bạn ấy thọ hưởng quyền cao lộc cả thiên xuân vạn đại. Xứ nào có nhiều người cố công lo lập đàn tràng cúng vía Mậu Kỵ mãi miết. Mẫu sẽ bảo toàn tánh mạng chúng sanh ở nơi xứ ấy. Còn như quốc dân ở phương hướng nào mà hết lòng lo lập đàn tràng cúng vía Mậu Kỵ chẳng hề sai sót. Thì Mẫu cho xuất thánh nhơn trong nước ấy rất thông suốt và linh thính vô cùng.

Hiện thời bây giờ, như ai muốn đền ơn đáp nghĩa cho địa Mẫu vô hình này. Phải trùng tu am tự, thờ phượng lửa hương cho Mẫu lẹ làng đi. Rồi vẽ hình họa tượng Mẫu phô trương lên cho người họ sùng bái. Như có cặp đôi bạn nào làm đặng y lời truyền này thì Mẫu sẽ nhìn nhận con rằng, con thảo dâu hiền của Mẫu. Hay gắng sức thành tâm tạo lập cho mau lẹ đi, tùy gia vi hữu. Vì Mẫu chứng lòng người hảo tâm mà thôi chứ chẳng chuộng tiền bạc nhiều đâu, rồi nơi cõi hư không vô thượng Mẫu sẽ nêu danh con thảo ấy vào trong thẻ ngọc. Chờ cho đến ngày nào con phủi sạch tâm phàm, Mẫu sẽ cho con hiển thánh về trời lập tức. vì bởi con tận trung, tận hiếu thì con sẽ đắc quả cao ngôi. Vì lòng con quảng đại nhơn đức, thì con sẽ được trường sanh thọ khao. Mẫu sẽ sắc tứ phong tặng và ban thưởng cho con một tòa sen vàng chín phẩm. Đắc thành chánh quả nơi nước Trung ương Thượng quốc tại đền rồng Đại La nọ chẳng sai. Phu phụ đồng đắc kim thân rực rỡ cũng như hình thể thành đại la kia vậy. Đền ấy, là một cái đền vàng quý báu cực điểm vui vẻ vô cùng. Để lưu truyền danh thơm tiếng tốt lại muôn đời vạn kiếp. Phật Địa Mẫu ngự trên cõi thượng từng tối cao hoằng hóa và bảo dưỡng nhơn sanh, trải hết lòng lành quảng đại như vậy đó

Tải Về Trọn Bộ Kinh Địa Mẫu

Tải về bộ kinh này theo file chữ PDF tại đây

Tải về bộ kinh theo file nghe MP3 tại đây

3.65 sao, trên tổng số 13 lượt đánh giá.
manager
Tác giả: manager