Thich Pháp Hòa

  4.29 sao, trên tổng số 7 lượt đánh giá.

  Tiểu sử

   Thầy Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam. Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi. Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi. Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm (Canada) năm 2006 và TV. Tây Thiên (Canada) năm 2007

  Pháp thoại Sức mạnh quán tự tại được Thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại Chùa Đông Hưng, Hoa Kỳ, ngày 29.10.2017

  Pháp thoại: Kiến tánh chuyên tu ( Vấn đáp ) được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 08/04/2018 tại TV Huyền Quang, TX.

  Video pháp thoại: Sống hạnh phúc được Thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại Chùa Lạc Việt, Đài Bắc, Taiwan, ngày 15/09 2018

  Pháp thoại Cái gai phần 1 & 2 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Huyền Quang, ngày 19.10.2018

  Làm sao Độ được cho Con mình vào Đạo Phật? (vấn đáp) – Thầy Thích Pháp Hòa

  Pháp thoại Hướng đẹp được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 23/09/2018 tại Chùa Linh Sơn Warren, Detroit, Michigan, Hoa Kỳ

  Pháp thoại vấn đáp: Tu sao để người đừng hiểu lầm – Thầy Thích Pháp Hòa

  Pháp thoại vấn đáp: Tụng Kinh nào mới đúng được thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ cho các Phật tử tại gia khi thắc mắc về việc nên tụng kinh nào.

  Pháp thoại Nhận diện tình thương được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Chánh Tâm, ngày 18-8-2018.

  Vấn đáp: Phật có đi cầu an hay cầu siêu không? được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng cho các Phật tử tại gia Đức Phật có đi cầu an và cầu siêu nhưng hình thức thì không giống như bây giờ. Mời quý vị nghe thầy giải đáp chi tiết để hiểu hơn.