Thích Thiện Xuân

    4.8 sao, trên tổng số 10 lượt đánh giá.

    Tiểu sử

    Đại đức giảng sư Thích Thiện Xuân, Trụ trì tu viện Linh Thứu, phó chủ nhiệm câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ, trưởng phân ban đặc cách các Đạo tràng bát Quan Trai thuộc số 307/4, ấp Phú Hiệp, xã Phú Hòa Đông, đường Nguyễn Thị Nê, huyện Củ Chi, Tp.HCM.

    Ông là chủ nhân của các bài thuyết pháp nổi tiếng như Bậc Thang, Đường Về, Biết Ơn và với nhiều bài thuyết giảng the chủ đề ở chương trình Chất Lượng Cuộc Sống