Tịnh Độ Ngũ Kinh - Nghe Và Tải Về Miễn Phí File MP3

Tịnh độ ngũ kinh trọn bộ 3 quyển hạ, trung và thượng Việt Dịch: HT Thích Thiền Tâm, HT Thích Tuệ Đăng, HT Thích Trí Tịnh. Diễn đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Thy Mai, Ngọc Mỹ, Kim Phượng. Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện.

Phần 1:

Phần 2:

Phần 3:

4.2 sao, trên tổng số 5 lượt đánh giá.
manager
Tác giả: manager

Bài viết liên quan