Vượt Trên Thiện Ác - Tải Miễn Phí Bài Pháp Thoại Này File MP3

Bài pháp thoại Vượt trên thiện ác do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần 96 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 14-10-2018
4.57 sao, trên tổng số 7 lượt đánh giá.
manager
Tác giả: manager

Bài viết liên quan