Ý Nghĩa Thí Thực Cô Hồn - Nghe Và Tải Về Miễn Phí File MP3

Ý nghĩa của nghi thức cúng tổ tiên, cúng cô hồn, cúng Mông sơn thí thực… là truyền thống nghĩ về người đã khuất, đó là một đạo lý Phật giáo cao cả, là sự kết nối giữa người quá khứ và người hiện tại, dù người xưa chỉ còn là thể phách, anh linh.
Những người đã khuất, do nhân duyên nghiệp báo chưa được siêu thoát, nếu không được chăm sóc, họ sẽ là những hương linh vất vưởng, đó gọi là cô hồn. Nếu họ được người hiện tại chăm sóc, giúp đỡ bằng những lời tâm tình, những thời kinh siêu độ, gởi cho họ năng lượng của sự tỉnh giác chánh niệm, giúp họ tự chuyển hóa nghiệp, họ sẽ hướng thiện, quy y Tam bảo.

 

4.64 sao, trên tổng số 11 lượt đánh giá.
manager
Tác giả: manager

Bài viết liên quan